Dokumenty wspomagające

Kształcenie

1. Konstytucja dla nauki – strona poświęcona ustawie 2.0
2. Polska Rama Kwalifikacji
3. Polska Rama Kwalifikacji - podręcznik użytkownika
4. Przypisywanie Poziomów PRK do Kwalifikacji
5. Podstawowe informacje o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
6.. Mała encyklopedia ZSK
7. Włączanie kwalifikacji do ZSK
8. Walidacja – nowe możliwości zdobywania kwalifikacji
9. Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji (ISCED)
Drukuj