Instytucje, rejestry

Kształcenie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Polska Komisja Akredytacyjna
Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych
European Quality Assurance Register for Higher Education
European Association for Quality Assurance in Higher Education
International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Eksperci Bolońscy
Instytut Badań Edukacyjnych
Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji
Drukuj