godlo
logoutp
hr excellence

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - notatka

Notatka Przewodniczącego KRASP prof. Jana Szmidta dotyczącą informacji na temat nowej ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" przekazanych przez Ministra Piotra Müllera podczas posiedzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zobacz dokument).

Zebranie Komisji Zakładowej

Notatka z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UTP w Bydgoszczy dn. 5.04.2018 (zobacz dokument).

Wybory przewodniczącego Związku

Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” przy UTP w Bydgoszczy informuje, że Walne Zgromadzenie w dniu 23.03.2018 roku, dokonało wyboru przewodniczącego Związku. Nową przewodniczącą Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” została dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska.

Menu