Wybory przewodniczącego Związku

Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” przy UTP w Bydgoszczy informuje, że Walne Zgromadzenie w dniu 23.03.2018 roku, dokonało wyboru przewodniczącego Związku. Nową przewodniczącą Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” została dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska.


Drukuj