godlo
logoutp
hr excellence

Uczelnia dostępna II

Informujemy, że w dniu 13.02.2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 „Uczelnia dostępna II”, który dotyczy realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.
Dofinansowanie można pozyskać na zmiany organizacyjne, podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

Wnioski przyjmowane będą w terminie od dnia 16 marca 2020 r. (godz. 08:15) do dnia 8 maja 2020 r. (godz. 14:00). W ramach konkursu Uczelnia może złożyć wyłącznie jeden wniosek w konkursie.

Planowana alokacja na konkurs wynosi: 150 000 000,00 PLN (maksymalny poziom dofinansowania to 97%).

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (link).

Projektowanie uniwersalne

Informujemy, że trwa ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkurs na finansowanie projektów dot. opracowania i wdrożenia w ramach programu studiów zajęć obowiązkowych obejmujących projektowanie uniwersalne.

Produkty projektów powinny opierać się o modele zajęć wypracowane przez Zespół ds. opracowania modeli projektowania uniwersalnego
 i wdrażane na studiach I stopnia i/lub II stopnia i/lub na jednolitych studiach magisterskich.
Modele te określają podstawowe efekty kształcenia oraz metody ich osiągania przez studentów, a także sposób weryfikacji efektów kształcenia.

Wnioski w ramach konkursu przyjmowane będą w terminie: od 31 października 2019 r. do 2 grudnia 2019 r. za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Najlepsi z najlepszych 4.0.

Informujemy, że MNiSW uruchomiło kolejną edycję konkursu "Najlepszy z najlepszych 4.0"

O przyznanie środków finansowych w ramach projektu może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub grupa studentów.

Muszą oni spełniać następujące warunki:

  • być studentem/studentką studiów I/II stopnia uczelni, która składa wniosek,
  • posiadać udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2,
  • posiadać pozytywna opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej.

Konkurs z Działania 2.3 PO PC

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”

Nabór wniosków jest prowadzony w dwóch rundach. Wnioski należy składać w terminach:

Pierwsza runda – od 30 maja 2019 r. do 5 lipca 2019 r.

Druga runda – od 6 lipca 2019 r. do 6 września 2019 r.

Ogłoszenie

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy poszukuje organizacji pozarządowych lub podmiotów reprezentujących osoby z niepełnosprawnościami zainteresowanych zawarciem współpracy dot. realizacji projektu w ramach konkursu nr POWER.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia dostępna”.
 

Celem planowanego przedsięwzięcia jest likwidacja barier w dostępie do studiów dla osób z niepełnosprawnościami oraz ułatwienie tym osobom kształcenia na uczelni wyższej.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uczelnia dostępna

Dział Obsługi Projektów informuje, że dnia 14 marca 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19  „Uczelnia dostępna”, który dotyczy realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.

Wnioskodawca - Uczelnia może złożyć wyłącznie jeden wniosek w konkursie.
Wnioski przyjmowane będą w terminie od dnia 15 kwietnia 2019 r. (godz. 08:15) do dnia 28 czerwca 2019 r. (godz. 14:00).

Kwota dostępna w konkursie wynosi 200 000 000,00 PLN a maksymalny poziom dofinansowania to 97%.

Kurs na MOOC

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dziś (30.10.2018 r.) konkurs na finansowanie projektów w programie „Kurs na MOOC” dotyczących stworzenia i realizacji jednego z dwóch poniżej wskazanych rodzajów kursów edukacyjnych w formie e-learningu:

Menu