Konkurs na realizację "Trzeciej Misji Uczelni"

 

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty w programie „Trzecia Misja Uczelni”, dotyczące opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń (m.in. w ramach uniwersytetów dziecięcych, uniwersytetów drugiego i trzeciego wieku), wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji, których doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu (np. z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi) dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:
- aktywizację społeczną i zawodową;
- poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań;
- pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej;
- zapobieganie społecznemu wykluczeniu.


Wnioski w ramach konkursu należy składać w terminie: od 18 maja 2018 r. do 26 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/mu18/


Drukuj