RODO w projektach PO WER

Aktualności

Dział Obsługi Projektów informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla III Osi PO WER poinformowało na swojej stronie internetowej o wprowadzeniu nowych wzorów Umów o dofinansowanie projektów oraz o nowym wzorze Oświadczenia uczestnika projektu.

 

NCBiR zwraca uwagę na konieczność stosowania nowego wzoru Oświadczenia uczestnika projektu od 25 maja br. zarówno w projektach już realizowanych przez Beneficjentów w stosunku do nowych uczestników, jak i w nowych projektach, dla których zostanie dopiero zawarta umowa wg nowego wzoru, której zapisy odpowiadają wymogom stawianym przez RODO. Zastosowanie nowego oświadczenia w projektach już realizowanych nie wymaga aneksowania zawartych umów.

Wzór Oświadczenia uczestnika projektu dostosowany do wymogów RODO (pobierz).


Szczegóły znajdują się w aktualnościach na stronie www NCBiR pod poniższymi linkami:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,6258,nowy-wzor-oswiadczenia-uczestnika-projektu-dostosowany-do-wymogow-rodo-obowiazujacy-w-realizowanych-projektach-po-wer-od-25-maja.html

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,6273,zmienione-wzory-umow-o-dofinansowanie-projektow.html

 

Drukuj