Jak skutecznie rozliczyć projekt w ramach III Osi PO WER?

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach III Osi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój poradnik:

 

Jak skutecznie rozliczyć projekt. Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach III Osi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (pobierz)

Poradnik stanowi kompendium wiedzy niezbędnej do prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu, informacje w nim zawarte mają charakter instruktażowy a omawiane zagadnienia oparte są na konkretnych przykładach.

Zachęcamy Zespoły realizujące projekty w ramach III Osi POWER do zapoznania się z tym materiałem!

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/poradnik-dla-beneficjentow/


Drukuj