Projektowanie uniwersalne

Informujemy, że trwa ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkurs na finansowanie projektów dot. opracowania i wdrożenia w ramach programu studiów zajęć obowiązkowych obejmujących projektowanie uniwersalne.

Produkty projektów powinny opierać się o modele zajęć wypracowane przez Zespół ds. opracowania modeli projektowania uniwersalnego
 i wdrażane na studiach I stopnia i/lub II stopnia i/lub na jednolitych studiach magisterskich.
Modele te określają podstawowe efekty kształcenia oraz metody ich osiągania przez studentów, a także sposób weryfikacji efektów kształcenia.

Wnioski w ramach konkursu przyjmowane będą w terminie: od 31 października 2019 r. do 2 grudnia 2019 r. za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Planowana alokacja w konkursie wynosi 30 000 000,00 PLN.

Projekt może trwać nie dłużej niż do 30 września 2023 r. a średni koszt wsparcia przypadający na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 20 000,00 PLN

Spotkanie informacyjne dot. konkursu organizowane przez NCBiR zaplanowano na  8 listopada 2019 r. w Warszawie.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy-aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-pun19-projektowanie-uniwersalne/

 

 


Drukuj