Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w ramach Działania 3.1 PO WER Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Dofinansowanie można otrzymać na podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju,  w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane (z wyłączeniem staży) poprzez:

a) certyfikowane szkolenia i/lub zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,

b) dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,

c) dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,

d) wizyty studyjne u pracodawców.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od dnia 4 maja do 7 czerwca 2016 r. w siedzibie NCBiR.

Szczegółowe informacje dot. konkursu dostępne są na stronie NCBiR (http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-2prkpower312016/).


Drukuj