Konkurs w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER

Szanowni Państwo,

informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER.

Dofinansowanie można pozyskać na Nowe Programy Kształcenia dotyczące realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności:

a) tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,

b) dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,

c) działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane:

od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r. w siedzibie NCBiR.

Uwaga: ponieważ projekt musi posiadać pozytywną opinie samorządu województwa potwierdzającą zgodność zaplanowanych w nim działań z RSI województwa, konieczne będzie wcześniejsze przygotowanie dokumentacji.

 
 

Drukuj