Możliwość pozyskania dofinansowania na stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych zajęć dla młodzieży

Aktualności

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o możliwości pozyskania dofinansowania na stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych zajęć dla młodzieży (w ramach rozwoju oferty Uczelni w zakresie realizacji tzw. trzeciej misji), przy wykorzystaniu zasobów Uczelni (np. kadry dydaktycznej, laboratoriów, aparatury naukowej).

Źródło finansowania: program Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER, konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016.

Celem projektów ma być rozwój kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego. Wartością dodaną może być promocja oferty dydaktycznej Uczelni (Wydziału) wśród potencjalnych kandydatów na studia w UTP.

Maksymalna wartość projektu to 250 000,00 PLN a okres realizacji - od 12 do 24 miesięcy.

Termin składania wniosków - do 16 września 2016 r. (z uwagi na konieczność zawarcia partnerstwa w ramach projektu i związanymi z tym terminami - co najmniej 21 dni na zgłaszanie partnerów w wyniku ogłoszenia otwartego naboru partnerów - niezbędne jest uwzględnienie powyższych terminów w pracach nad tworzeniem aplikacji).

Więcej informacji:

http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,4325,5-mln-zl-na-podazanie-sciezkami-kopernika-2-0.html

Osoby zainteresowane tworzeniem projektu zachęcamy do kontaktu z Działem Obsługi Projektów.

Drukuj