Konkurs na projekty wspierające rozwój kadr przemysłu motoryzacyjnego

Aktualności

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego (w ramach PO WER, Działanie 3.1
Kompetencje w szkolnictwie wyższym).

Dofinansowanie można otrzymać na działania umożliwiające dostosowanie umiejętności, kwalifikacji lub kompetencji studentów do potrzeb potencjalnych pracodawców.

W projekcie należy założyć realizację następujących elementów:

- wysokiej jakości programy stażowe dla co najmniej 30% studentów kształcących się na danym roku na kierunku objętym działaniami w ramach projektu;

- programy rozwoju kompetencji studentów oczekiwanych od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku);

- włączanie pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

Warunkiem udziału Wnioskodawcy w konkursie jest nawiązanie (do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu) formalnej współpracy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w Polsce w przemyśle motoryzacyjnym (tj.: produkującym pojazdy samochodowe oraz części i akcesoria motoryzacyjne).

Wnioski w ramach konkursu przyjmowane będą od 8 maja 2017 r. do 9 czerwca 2017 r.

Szczegółowe informacje dot. konkursu dostępne są na stronie NCBiR: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/mot17/

Konsultacji w sprawie przygotowania wniosków udziela Dział Obsługi Projektów.

Drukuj