Konkurs na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni (w ramach PO WER Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego).

Dofinansowanie można otrzymać na działania podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w zakresie co najmniej dwóch następujących elementów:

- innowacyjnych umiejętności dydaktycznych,

- umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia) oraz zarządzania informacją,

- w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym.

Wsparcie adresowane jest wyłącznie do osób posiadających stopień naukowy doktora oraz osób odbywających studia III stopnia na uczelni będącej wnioskodawcą, które na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyły 35 roku życia i stanowią kadrę dydaktyczną uczelni.

Projekt musi zakładać praktyczne wykorzystanie zdobytych przez kadrę kompetencji dydaktycznych w ramach prowadzonych zajęć ze studentami (w wymiarze co najmniej jednego semestru).

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 29 maja 2017 r. do 28 lipca 2017 r.

Szczegółowe informacje dot. konkursu dostępne są na stronie NCBiR (http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030400-ip08-00-pkd17//).

Konsultacji w sprawie przygotowania wniosków udziela Dział Obsługi Projektów (ul. Kaliskiego 7, bud. RCI, p. B 106 – 109).


Drukuj