ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - stacjonarne
studia I stopnia (inżynierskie)

Spis treści:

Architektura krajobrazu - charakterystyka kierunku studiów

 Architekt krajobrazu zajmuje się:
 • Opracowywaniem i nadzorowaniem realizacji projektów: ogrodów przydomowych, zielonych dachów, ogrodów przy rezydencjach, zabytkowych założeń ogrodowych oraz systemów automatycznego nawadniania,
 • Kształtowaniem krajobrazu w przestrzeni publicznej - wokół budynków użyteczności publicznej, w otoczeniu szlaków komunikacyjnych oraz projektami zieleni miejskiej: zieleńców, skwerów oraz parków,
 • Ochroną zasobów naturalnych i utrzymywaniem ich użyteczności dla człowieka,
 • Oceną oddziaływania inwestycji na środowisko oraz minimalizowaniem szkód powstających w krajobrazie w wyniku ingerencji człowieka,
 • Rewaloryzacją krajobrazu miejskiego - m.in. projektowaniem stref ruchu pieszego, ścieżek rowerowych, punktów widokowych.
Kształcenie na kierunku Architektura krajobrazu rozpoczęło się w roku akademickim 2011/2012. 
 

Forma, czas trwania, specjalności.

 Czas trwania studiów: 3,5 roku
 Tryb studiów: stacjonarne
 Studiując Architekturę krajobrazu możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:
 • Architektura Obiektów Krajobrazu
 • Ochrona i Kształtowanie Krajobrazu
Podczas wieloaspektowego kształcenia będziesz korzystał z bazy dydaktycznej:
  • Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii,
  • Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Architektura krajobrazu i studiuj na UTP!

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Architektura krajobrazu powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii oraz geografii (G). 

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Co będziesz studiował?

W okresie kształcenia będziesz studiował podstawowe przedmioty z zakresu nauk humanistycznych oraz ścisłych, przedmioty kierunkowe m.in. rysunek i rzeźbę, gleboznawstwo, rośliny ozdobne, geodezję i kartografię, dendrologię, budownictwo, grafikę inżynierską oraz wiele przedmiotów związanych z projektowaniem zieleni. Będziesz miał możliwość odbycia 8 tygodniowych praktyk w kraju lub za granicą oraz ciekawych zajęć terenowych. Oferujemy interesujące przedmioty do wyboru, o których zdecydujesz sam! Po dokonaniu wyboru jednej z dwóch specjalizacji (architektura obiektów krajobrazu oraz ochrona i kształtowanie krajobrazu) będziesz uczestniczył w zajęciach specjalnie im dedykowanym.

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku Architektura krajobrazu?

Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w biurach projektowych architektury krajobrazu, w przedsiębiorstwach lub firmach urządzających i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, w biurach planowania przestrzennego, w parkach krajobrazowych, organach administracji rządowej i samorządowej. Ponadto absolwenci kierunku Architektura krajobrazu przygotowani są do projektowania i zakładania systemów automatycznego nawadniania, prowadzenia prac inwentaryzacyjnych i wyceny szaty roślinnej, kierowania i zarządzania budową terenów zieleni. Możesz również założyć własne biuro projektowe lub firmę zajmującą się urządzaniem i pielęgnowaniem obiektów krajobrazowych.

Dlaczego studia na kierunku Architektura krajobrazu na UTP w Bydgoszczy?

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP posiadający wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną realizuje program studiów kierunku Architektura krajobrazu w oparciu o nowoczesne techniki nauczania. Posiadamy nowoczesne oprogramowanie branżowe do realizacji zajęć projektowych, dzięki którym nasi studenci w łatwy sposób wykonują projekty techniczne, koncepcyjne, wizualizacje oraz filmy projektowanych terenów zieleni. W ramach studiów będziesz miał możliwość odbycia dodatkowych warsztatów z projektowania systemów automatycznego nawadniania z elementami wykorzystania druku 3D do reprodukcji komponentów stosowanych w nawodnieniach oraz kursu projektowania zielonych dachów. Dodatkowo w ramach przedmiotów projektowych odbędziesz szereg interesujących wyjazdów dydaktycznych łączących praktyczną wiedzę o obiektach architektury krajobrazu ze wspólnym spędzeniem wolnego czasu. 

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Architektura krajobrazu i studiuj na UTP!

Kryteria przyjęć na kierunek architektura krajobrazu I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz
z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według następującego wzoru:

∑= [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub 2B(pp albo 2pr) lub 1,5Ch(pp albo 2pr) lub F(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr)] 

Terminarz rekrutacji


Studia stacjonarne I stopnia - w terminie TURY 2

Inżynieria Farmaceutyczna - NOWOŚĆ

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem Architektury, Architektury wnętrz i Wzornictwa

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

 Kierunki studiów: Architektura, Architektura wnętrz i Wzornictwo

Studia niestacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia

Wszystkie kierunki studiów

Przejdź na stronę rekrutacji on-line!

Dołącz do #TeamUTP


knak

Jeśli chciałbyś rozwijac swoje umiejętności zawodowe i realizować ciekawe projekty, zapraszamy do Koła Naukowego Architektury Krajobrazu. Od kilku lat członkowie koła aktywnie współpracują z Urzędem Miasta Bydgoszczy.
W ramach tej współpracy studencki uczestniczą w społecznych inicjatywach promocji zieleni. organizują wyjazdy oraz wystawy prac związanych
z architekturą krajobrazu.

 

 

 


Drukuj