ARCHITEKTURA WNĘTRZ - stacjonarne studia I stopnia (licencjackie)

Spis treści:

Architektura wnętrz - charakterystyka kierunku studiów

 Architekt wnętrz zajmuje się:
 • prowadzeniem samodzielnej praktyki (prowadzeniem pracowni projektowania architektury wnętrz) lub działalności artystycznej
 • projektowaniem wnętrz publicznych i prywatnych o zróżnicowanym charakterze i przeznaczeniu
 • projektowaniem mebli (mebla unikatowego)
 • projektowaniem i aranżacją wnętrz wystawowych i handlowych
 • projektowaniem przestrzeni wystawienniczej
 • pracą w zespole architektów wnętrz
 • współpracą z architektami
 • upowszechnia wartości kulturowych w kształtowaniu otoczenia
 • współpracuje z firmami developerskimi (np. projektuje mieszkania pokazowe)
 • doradztwem w zakresie wystroju i wyposażenia wnętrz
 • nadzorem nad estetyką wizualną w zakresie projektowania komunikacji wizualnej i projektowania graficznego              

Kształcenie na I stopniu na kierunku Architektura Wnętrz rozpoczęło się w roku akademickim 2011/2012.

Forma, czas trwania, specjalności.

Czas trwania studiów: 6 semestrów (3 lata)
Tryb studiów: stacjonarne

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Architektura wnętrz i studiuj na UTP!

ARCHITEKTURA WNĘTRZ - stacjonarne studia I stopnia (licencjackie)

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Architektura Wnętrz powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS).

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Co będziesz studiował?

Architektura wnętrz to studia, których specyfiką jest połączenie w programie studiów modelu kształcenia typowego dla uczelni artystycznych i technicznych.

W trakcie kształcenia zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności projektowania wnętrz, mebli, wystaw oraz przestrzeni scenicznej i widowiskowej, poszerzone o wiadomości z zakresu historii architektury, sztuk pięknych i designu. Będziesz miał możliwość rozwijania umiejętności kreacyjnych i artystycznych. Ważną częścią programu są przedmioty artystyczne (malarstwo i rysunek), zajęcia z grafiki, komunikacji wizualnej i zastosowania różnych technik prezentacji projektu, plenery, praktyki zawodowe, udział w sympozjach, wystawach i konkursach artystycznych i designerskich oraz spotkania z przedstawicielami biur i pracowni projektowych. Studenci mają możliwość prezentowania własnych osiągnięć artystycznych i projektowych w Galerii 3.1 oraz mogą brać aktywny udział w pracach kół naukowych Architektury Wnętrz. Kandydatów na studia zapraszamy do udziału w warsztatach dla szkół średnich i próbnych egzaminach wstępnych.

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku Architektura Wnętrz?

Absolwent architektury wnętrz może prowadzić samodzielną lub zespołową pracę w zakresie architektury wnętrz. Może pełnić rolę konsultanta w firmach developerskich. Architekt wnętrz pracuje zwykle twórczo, samodzielnie lub w małych zespołach. Nadzoruje wykonane przez siebie projekty z zakresu architektury wnętrz, co wymaga kontaktu w formie konsultacji z innymi ludźmi, np. zleceniodawcą lub specjalistami innych dziedzin. Twórczy i artystyczny charakter pracy architekta wnętrz sprawia, że jego czas pracy jest zwykle nienormowany.

Dlaczego studia na Architekturze Wnętrz na UTP w Bydgoszczy?

Oferujemy bezpłatne studia dzienne I (3-letnie licencjackie) i II (2-letnie magisterskie) stopnia. Cechą wyróżniającą kierunek Architektura Wnętrz na tle innych jednostek naukowych - Akademii Sztuk Pięknych w Polsce jest osadzenie na Uczelni Technicznej i system studiów praktycznych.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Architektura wnętrz i studiuj na UTP!

Kryteria przyjęć na kierunek Architektura Wnętrz I stopnia - 3-letnie (licencjat)

Ranking sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym (EP) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 1,5M(pp)] + [ 1,5M(2pr) lub F(pp albo 2pr) lub H(pp albo 2pr) lub HS(pp albo 2pr)] + EP

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
Egzamin praktyczny jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta wnętrz. Szczegóły dostępne tutaj.

 

Terminarz rekrutacji


Studia stacjonarne I stopnia - w terminie TURY 2

Inżynieria Farmaceutyczna - NOWOŚĆ

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem Architektury, Architektury wnętrz i Wzornictwa

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

 Kierunki studiów: Architektura, Architektura wnętrz i Wzornictwo

Studia niestacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia

Wszystkie kierunki studiów

Przejdź na stronę rekrutacji on-line!

Dołącz do #TeamUTPDrukuj