Oferta dydaktyczna

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Spis treści:

Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych - charakterystyka kierunku studiów

 Absolwent kierunku Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych zajmuje się:

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych rozpocznie się w roku akademickim 2020/2021.

Forma, czas trwania, specjalności.

 Czas trwania studiów : 3,5 roku
 Tryb studiów: stacjonarne

 W czasie studiów będziesz korzystał głównie z bazy dydaktycznej i nowoczesnych laboratoriów analitycznych Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych i studiuj na UTP!

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

 

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych  z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród biologii (B), chemii (Ch), matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) lub geografii (G).

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Co będziesz studiował?

W trakcie kształcenia będziesz studiował przedmioty ogólne z zakresu nauk humanistycznych (tj.: etyka, socjologia ogólna) oraz ścisłych (tj.: technologie informacyjne, zaawansowane funkcje MS Office, statystyka matematyczna), przedmioty podstawowe (tj.: anatomia i histologia zwierząt, chemia nieorganiczna i organiczna, biochemia produktów zwierzęcych, podstawy genetyki i techniki molekularne, podstawy mikrobiologii oraz fizjologia zwierząt). Ponadto proponujemy Ci bardzo ciekawe przedmioty kierunkowe (tj.: bezpieczeństwo produkcji zwierzęcej, żywienie zwierząt, profilaktyka w produkcji zwierzęcej, bezpieczeństwo przetwórstwa mięsa, mleka i jaj oraz systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów zwierzęcych, monitoring surowców pochodzenia zwierzęcego czy prawo sanitarno-żywnościowe). W celu poszerzenia wiedzy na temat szerokiej gamy produktów pochodzenia zwierzęcego, oferujemy interesujące przedmioty fakultatywne, tj.: dziedzictwo kulinarne czy niszowe produkty kulinarne, o wyborze których zdecydujesz sam. Po ukończeniu 6 semestru studiów, będziesz miał możliwość odbycia 4-tygodniowych praktyk kierunkowych.

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych?

Po ukończeniu studiów na kierunku Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych będziesz przygotowany do pracy w zakładach przemysłu spożywczego na stanowiskach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego, w zakładach przetwarzania i utylizacji produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w jednostkach certyfikujących bezpieczeństwo i jakość żywności, w administracji rządowej i samorządowej oraz w organach Unii Europejskiej związanej z jakością żywności i przetwórstwem produktów zwierzęcych, w organach urzędowej kontroli żywności, w instytucjach naukowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, w firmach zajmujących się obrotem żywnością w obrębie całego łańcucha żywnościowego.

Dlaczego studia na kierunku Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych na UTP w Bydgoszczy?

Decydując się na wybór studiów na kierunku Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy masz gwarancję zdobycia gruntownej i rzetelnej wiedzy przekazywanej przez wykształconą kadrę naukowo-dydaktyczną, możliwość realizacji praktycznych zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych w zmodernizowanych laboratoriach wyposażonych w najwyższej klasy sprzęt analityczny oraz uczestnictwa w wykładach odbywających się w salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny. Zapewniamy możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w trakcie odbywania praktyk kierunkowych, co będzie procentowało podczas wyboru pracy. Ponadto, gwarantujemy Ci bardzo sympatyczną atmosferę panującą na wydziale, dobre relacje z kadrą naukową oraz przyjemne chwile, które spędzisz między zajęciami, w dedykowanych specjalnie dla studentów, strefach relaksu.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych i studiuj na UTP!

Bezpieczeństwo Produktów Zwierzęcych

Kryteria przyjęć na kierunek Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 1,5pr) + JO(pp albo 1,5pr) + M(pp )] + [M(1,5pr) lub 2B(pp albo 1,5pr) lub 1,5Ch(pp albo 1,5pr) lub F(pp albo 1,5pr) lub G(pp albo 1,5pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Terminarz rekrutacji


Studia stacjonarne I stopnia - w terminie TURY 2

Inżynieria Farmaceutyczna - NOWOŚĆ

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem Architektury, Architektury wnętrz i Wzornictwa

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

 Kierunki studiów: Architektura, Architektura wnętrz i Wzornictwo

Studia niestacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia

Wszystkie kierunki studiów

Przejdź na stronę rekrutacji on-line!

Dołącz do #TeamUTP


Drukuj