Budownictwo

BUDOWNICTWO - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

budownictwo

Co będziesz studiował - zdobędziesz wiedzę z zakresu budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych, mechaniki budowli, fundamentowania, budownictwa drogowego oraz technologii i organizacji robót budowlanych. Nauczysz się projektowania elementów konstrukcji budowlanych oraz poznasz programy komputerowe wspomagające projektowanie i wykonawstwo. Ukończenie studiów na kierunku budownictwo umożliwi Ci uzyskanie uprawnień budowlanych, niezbędnych do tego, aby zostać kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru lub projektantem.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - rynek pracy dla naszych absolwentów to przedsiębiorstwa budowlane zajmujące się wykonawstwem lub produkcją budowlaną, biura projektowe oraz jednostki państwowe i samorządowe, a także własna firma projektowa lub wykonawcza.

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz kontynuować kształcenie w ramach studiów II stopnia i wybrać specjalność, tj. budownictwo niskoenergetyczne (stacjonarne, niestacjonarne), konstrukcje budowlane i inżynierskie (stacjonarne, niestacjonarne), drogi, ulice i lotniska (stacjonarne), budowa i eksploatacja autostrad (niestacjonarne). U nas możesz również rozwijać swoje pasje naukowe w ramach studiów III stopnia (studiów doktoranckich).

Kryteria przyjęć:

budownictwo I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [3M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.


Drukuj