Elektronika i telekomunikacja

elektornika 1st

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Kierunek posiada europejski certyfikat jakości EUR-ACE Label nadany przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT) potwierdzający wysoką jakość kształcenia.

specjalność:

  • SYSTEMY I SIECI TELEKOMUNIKACJI CYFROWEJ

Co będziesz studiował - na studiach zapoznasz się z wdrożeniem i eksploatacją układów, urządzeń i systemów elektronicznych wykorzystywanych w telekomunikacji, materiałami stosowanymi w elektronice, elementami i konstrukcją urządzeń elektronicznych, półprzewodnikami, podzespołami optoelektronicznymi, narzędziami komputerowej analizy i wspomagania projektowania, technikami prowadzenia i rozpraszania fal, cyfrowymi, analogowymi i hybrydowymi analogowo-cyfrowymi układami scalonymi i interfejsami sprzętowymi, sterowaniem procesami, programowaniem w językach wysokiego i niskiego poziomu, tworzeniem serwisów informacyjnych, skryptów, metodami cyfrowego i analogowego przetwarzania sygnałów i informacji, specyfiką przesyłania danych na małe i duże odległości, metodami transmisji bezpośredniej i transmisji z wykorzystaniem fali nośnej.
Zdobędziesz także wiedzę i umiejętności w zakresie: jakości transmisji, systemów i sieci telekomunikacyjnych i komputerowych, propagacji fal elektromagnetycznych i anten nadawczo-odbiorczych, multimedialnych usług interaktywnych, przetwarzania i kodowania dźwięków i obrazów. Otrzymasz ponadto szansę poznania języka angielskiego na poziomie biegłości B2 z terminologią stosowaną w elektronice i telekomunikacji.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy w instytucjach związanych z elektroniką i telekomunikacją, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz w instytutach naukowo-badawczych. Po ukończeniu uzyskasz dyplom upoważniający Cię do podjęcia studiów III stopnia (studia doktoranckie).

Kryteria przyjęć

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

specjalność:

  • SYSTEMY I SIECI TELEKOMUNIKACJI CYFROWEJ

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) informatyki (I) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [M(6pr) lub F(3pp albo 6pr)] lub I(3pp albo 6pr) ]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.


Drukuj