Oferta dydaktyczna

Elektronika i Telekomunikacja - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Spis treści:

Elektronika i Telekomunikacja - charakterystyka kierunku studiów

 Wybierając ten kierunek w późniejszej pracy zawodowej musisz być przygotowany(a) na intensywnie zmieniające się technologie oraz posiadać chęć do ciągłego rozwoju własnego spektrum wiedzy.  

Absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja zajmuje się:

Kształcenie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja jest prowadzone od 1962 roku przez kadrę zawsze szeroko współpracującą z firmami z obszaru IT i nowych technologii. Kierunek uzyskał wielokrotnie pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.

Forma, czas trwania, specjalności.

Czas trwania studiów : 3,5 roku na studiach I stopnia (inżynierskie)
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Studiując kierunek pierwszego stopnia Elektronika i Telekomunikacja kończysz specjalność Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej . W czasie studiów będziesz korzystał z bazy dydaktycznej i laboratoriów Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki.

Po skończonym kierunku zgodnie z Dz. U. z 6 maja 2019 r. Poz. 831 istnieje możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w obszarze sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz w ograniczonym zakresie uprawnienia projektowe.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Elektronika i Telekomunikacja i studiuj na UTP!

Elektronika i Telekomunikacja - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych matematyki (M), fizyki (F), informatyki (I).

Kandydat, który nie zdawał na maturze matematyki, fizyki lub fizyki i astronomii ani informatyki, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Co będziesz studiował?

Studia na tym kierunku mają charakter wyważenia wiedzy teoretycznej (wykłady 40%) i praktycznej (laboratorium 40%). Pozostałą część stanowią ćwiczenia (4%) oraz zajęcia projektowe i seminaryjne (16%).

Na zajęciach zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych stanowiących główne elementy umożliwiające funkcjonowanie w dobie automatyzacji i informatyzacji. Automatyzacja oraz informatyzacja nie możliwa jest bez komunikacji urządzeń i ich systemów, co zapewnia odpowiednio skonfigurowana i zarządzana infrastruktura realizująca usługi telekomunikacyjne. Fakt wpływu na nasze funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym mają poprawnie działające urządzenia elektroniczne oraz możliwość ich skomunikowania, o czym przekonujemy się nie mogąc z nich skorzystać. Dlatego wiedza i umiejętności, które w trakcie studiów są przekazywane obejmuje wiele obszarów elektroniki i telekomunikacji.

W szczególności zapoznasz się z materiałami, elementami i konstrukcją urządzeń elektronicznych, półprzewodnikami, podzespołami optoelektronicznymi, narzędziami komputerowego wspomagania projektowania, technikami przenoszenia informacji w medium bezprzewodowym (Wifi, systemy mobilne) i przewodowym (kable miedziane i światłowodowe), układami bardzo wysokich częstotliwości,  układami cyfrowymi, interfejsami komunikacyjnymi urządzeń, językami programowania urządzeń i interfejsów sieciowych, cyfrowym przetwarzaniem sygnałów, transmisją sygnałów analogowych i cyfrowych, kryteriami jakości transmisji, systemami i sieciami telekomunikacyjnymi, interpretacją fizycznych parametrów antenowych, propagacją fal radiowych, bezprzewodowymi technikami i systemami transmisji informacji, multimedialnymi usługami interaktywnymi, przetwarzaniem i kodowaniem dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach, systemami i urządzeniami sieci lokalnych i rozległych sieci telekomunikacyjnych, bezpieczeństwo systemów informacyjnych.

Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się językiem specjalistycznym w obszarze elektroniki i telekomunikacji. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku Elektronika i Telekomunikacja?

W dobie społeczeństwa informacyjnego komunikacja jest podstawą jego funkcjonowania. Dlatego po ukończeniu studiów absolwenci znajdują zatrudnienie z sektorze bankowy, energetycznym, telekomunikacyjnym, działach IT firm, wojsku, służbach, działach IT administracji. Prowadzą własną działalność lub pracują dla takich firm, jak: Nokia, Atos, Ericsson, Netia, Orange, Plus, Dialog, Philips, Siemens, Thomson, Comarch, Oracle, Intel, Microsoft, Google.

W przypadku absolwentów II i III stopnia studiów, mogą oni podjąć również pracę na uczelni lub w instytucjach badawczych i naukowych.     

Dlaczego studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na UTP w Bydgoszczy?

Wybierając studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja otrzymacie optymalny zestaw wiedzy i umiejętności do podjęcia pracy zawodowej w szerokim spektrum działalności firm z sektora nowych technologii informacyjnych (IT). Uzyskacie potrzebną bazę wiedzy teoretycznej i praktycznej do dalszego rozwoju zawodowego. Firmy Polskie, międzynarodowe koncerny zarządzające i budujące infrastrukturę telekomunikacyjną oraz urządzenia posiadają oddziały w Bydgoszczy, w których są realizowane praktyki studenckie. Niejednokrotnie nasi studenci ostatnich lat są w nich zatrudniani.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Elektronika i Telekomunikacja i studiuj na UTP!

Kryteria przyjęć na kierunek Elektronika i Telekomunikacja I stopnia (inżynierskie)

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

specjalność:

  • SYSTEMY I SIECI TELEKOMUNIKACJI CYFROWEJ

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) informatyki (I) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [M(6pr) lub F(3pp albo 6pr)] lub I(3pp albo 6pr) ]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Terminarz rekrutacji


Studia stacjonarne I stopnia - w terminie TURY 2

Inżynieria Farmaceutyczna - NOWOŚĆ

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem Architektury, Architektury wnętrz i Wzornictwa

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

 Kierunki studiów: Architektura, Architektura wnętrz i Wzornictwo

Studia niestacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia

Wszystkie kierunki studiów

Przejdź na stronę rekrutacji on-line!

Dołącz do #TeamUTP


Drukuj