ENERGETYKA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Spis treści:

Energetyka - charakterystyka kierunku studiów

 Energetyk zajmuje się:

  • projektowaniem, budową, eksploatacją i nadzorowaniem systemów, sieci i instalacji energetycznych (elektroenergetycznych, ciepłowniczych): elektrowni, elektrociepłowni, lokalnych ciepłowni, zakładów termicznego przetwarzania odpadów itd.,
  • projektowaniem i wdrażaniem technologii pozyskiwania energii z źródeł odnawialnych,
  • zarządzaniem energią, racjonalną gospodarką energii i paliw w przedsiębiorstwach,
  • pracą w instytucjach badawczych, diagnostycznych zajmujących się programowaniem i planowaniem rozwoju energetyki oraz stanowiących zaplecze naukowo-badawcze dla przemysłu energetycznego,
  • projektowaniem metod ochrony środowiska,
  • pracą w jednostkach samorządu terytorialnego zajmujących się gospodarką energetyczną i ochroną środowiska.

Forma, czas trwania, specjalności.

 Czas trwania studiów: 3,5 roku
 Tryb studiów: stacjonarne

 Studiując Energetykę swoje umiejętności będziesz mógł rozwijać na specjalności:

  • eksploatacja systemów energetycznych
W czasie studiów będziesz korzystał głównie z odpowiednio wyposażonej bazy dydaktycznej Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki umożliwiającej zwiększanie swoich zawodowych umiejętności i kompetencji społecznych.
 
Dobrze wyposażone laboratoria dydaktyczne gwarancją zdobycia cennej wiedzy praktycznej na zdjęciu Dziekan Wydziału dr hab. inż. Jan Mućko Prof. Uczelni
 

Część studiów możesz odbyć w innych ośrodkach akademickich w Polsce w ramach programu MOSTECH (w politechnikach) lub za granicą w ramach programu ERASMUS+.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Energetyka i studiuj na UTP!

 

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Energetyka powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), informatyki (I).

Kandydat, który nie zdawał na maturze matematyki, fizyki lub fizyki i astronomii ani informatyki, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Co będziesz studiował?

Naukę rozpoczniesz od przedmiotów ogólnych (komunikacja społeczna i praca w grupie, ochrona własności intelektualnej, wstęp do informatyki) oraz przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka, podstawy programowania, chemia, geometria i grafika inżynierska, podstawy metod numerycznych oraz metrologia). Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego i 2 semestry zajęć z wychowania fizycznego. Do najważniejszych przedmiotów kierunkowych zaliczyć można m.in. materiałoznawstwo i ochronę przed korozją, mechanikę techniczna, elektrotechnikę i elektronikę, termodynamikę techniczną, automatykę, sieci elektroenergetyczne, maszyny i napędy elektryczne, technologię maszyn energetycznych oraz gospodarkę energetyczną. Będziesz miał możliwość odbycia 4-tygodniowych praktyk po VI semestrze studiów. Ponadto proponujemy Ci bardzo ciekawe przedmioty specjalnościowe, o wyborze których zadecydujesz sam, np.: maszyny elektryczne w elektroenergetyce, monitorowanie technologii i źródeł energii, systemy fotowoltaiczne, kogeneracyjne wytwarzanie energii, odnawialne źródła energii, sieci i centrale ciepłownicze czy podstawy ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji.  Nie zapominamy o tak ważnych zagadnieniach jak zarządzanie projektem i zespołem oraz podstawy przedsiębiorczości, które to przedmioty są na VII semestrze studiów.

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku Energetyka?

Po ukończeniu studiów możesz pracować w zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych związanych z przemysłem energetycznym, firmach związanych z budową i eksploatacją systemów energetycznych oraz zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej i/lub cieplnej np.  elektrociepłownie, lokalne ciepłownie, spalarnie, firmy działające w branży energetyki źródeł odnawialnych: wiatr, geotermia, biomasa, energia słoneczna itp.

Studenci kierunku Energetyka podczas wycieczki edukacyjnej w Tele Fonika Kable S

.

Dlaczego studia na Energetyce na UTP w Bydgoszczy?

Kierunek ten powstał i został opracowany na życzenie firm branży energetycznej z województwa kujawsko-pomorskiego w roku akademickim 2013/2014. We współpracy z firmami przygotowany został plan studiów, który daje absolwentowi tego kierunku możliwość osiągnięcia wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie energetyki, czego wymiernym efektem będzie zatrudnienie i realizacja kariery zawodowej. Kierunek energetyka to nasza reakcja na rzeczywiste potrzeby pracodawców!

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Energetyka i studiuj na UTP!

Kryteria przyjęć na kierunek Energetyka I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) informatyki (I) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [M(6pr) lub F(3pp albo 6pr)] lub I(3pp albo 6pr) ]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

 

Terminarz rekrutacji


Termin rozpoczęcia rejestracji internetowej na studia wyższe w UTP na rok akademicki 2021/2022 planowany jest na 14 czerwca 2021 r.

Szczegółowy terminarz rekrutacji oraz forma i miejsce składania dokumentów na studia wyższe w UTP na rok akademicki 2021/2022 zostanie podany w terminie późniejszym.
Prosimy o śledzenie strony internetowej UTP i informacji umieszczanych w mediach społecznościowych UTP.

Kontakt do Biura Rekrutacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 52 374 94 11 (w godz. 9.00 – 13.00)Drukuj