Energetyka

ENERGETYKA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

specjalność:

  • EKSPLOATACJA SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

Cechą szczególną kierunku jest uwzględnienie potrzeb szeroko rozumianej gospodarki regionu, najnowszych problemów i trendów obserwowanych we współczesnej energetyce (zmiana struktury wytwarzania energii, efektywność energetyczna, kogeneracja, minimalizacja szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne, zastosowania systemów komputerowych i mikroprocesorowych w energetyce, modernizacja urządzeń przesyłowych).

Co będziesz studiował - program studiów obejmuje m.in. tematykę: eksploatację instalacji energetycznych, technologię maszyn energetycznych, inżynierię efektywności energetycznej, gospodarkę energetyczną, prowadzenie przedsiębiorstwa energetycznego na rynku, elektrotechnikę, elektronikę, automatykę i mechatronikę, mechanikę płynów, materiałoznawstwo i ochronę przed korozją, mechanikę i termodynamikę techniczną, przesyłanie energii elektrycznej, maszyny i napędy elektryczne, odnawialne źródła energii, ochronę środowiska i bezpieczeństwo w energetyce.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - firmy związane z budową i eksploatacją systemów energetycznych oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i/lub cieplnej (elektrownia, elektrociepłownia, ciepłownia), firmy działające w branży energetyki źródeł odnawialnych: wiatr, geotermia, biomasa, energia słoneczna, działy głównego energetyka, służby energetyczne, biura projektowe i konstrukcyjne, własna działalność gospodarcza.

Kryteria przyjęć:

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) informatyki (I) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [M(6pr) lub F(3pp albo 6pr)] lub I(3pp albo 6pr) ]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.


Drukuj