Finanse i rachunkowość

FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie)

Co będziesz studiował - finanse i rachunkowość to kierunek o profilu praktycznym, na którym zdobędziesz wiedzę z zakresu: analizy finansowej, funkcjonowania rynków i instrumentów finansowych, rachunkowości w controllingu, makro i mikroekonomii, podstaw prawa, zarządzania, budowania własnego przedsiębiorstwa. Zyskasz umiejętności: dobierania i efektywnego użytkowania systemów finansowo-księgowych, projektowania polityki rachunkowości w organizacji, skutecznego posługiwania się instrumentami finansowymi.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów możesz zostać specjalistą ds. finansów w przedsiębiorstwach, bankach lub firmach ubezpieczeniowych, doradcą finansowo-inwestycyjnym lub podatkowym, specjalistą w dziale analiz ekonomicznych, analitykiem finansowym, audytorem, pracownikiem biura rachunkowego, samodzielnym księgowym, pracownikiem kancelarii podatkowej, analitykiem w izbie kontroli skarbowej lub w urzędzie skarbowym.

Kryteria przyjęć

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I stopnia - 3-letnie (licencjat)

specjalności:

  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ SEKTORA PUBLICZNEGO
  • RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G), biologii (B), chemii (Ch), informatyki (I) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub H(pp albo 2pr) lub WOS(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr) lub B(pp albo 2pr) lub Ch(pp albo 2pr) lub I(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.


Drukuj