Oferta dydaktyczna

GEODEZJA I KARTOGRAFIA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Spis treści:

Geodezja i kartografia - charakterystyka kierunku studiów

 Geodeta jest specjalistą w zakresie:

Forma, czas trwania, specjalności

Czas trwania studiów: 3,5 roku
Tryb studiów: stacjonarne

W czasie studiów będziesz korzystał głównie z bazy dydaktycznej i nowoczesnych laboratoriów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Geodezja i Kartografia i studiuj na UTP!

GEODEZJA I KARTOGRAFIA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku geodezja i kartografia powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego matematyki (M), fizyki (F), chemii (Ch).

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Co będziesz studiował?

Geodezja i kartografia to ciekawe, techniczne studia, na których nie będziesz się nudził. Zdobędziesz wiedzę nie tylko z przedmiotów podstawowych, takich jak matematyka, fizyka czy informatyka. Program studiów przede wszystkim obejmuje przedmioty specjalistyczne w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami pomiarowymi, geodezyjnej obsługi obiektów inżynieryjnych, gospodarki nieruchomościami czy obsługi aplikacji systemów informacji przestrzennej.

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku geodezja i kartografia?

Absolwenci kierunku geodezja i kartografia znajdują zatrudnienie w urzędach wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych, firmach geodezyjnych i kartograficznych, otwierają własną działalność gospodarczą. Ukończenie studiów na tym kierunku umożliwia uzyskanie uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii.

Dlaczego studia na kierunku geodezja i kartografia na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, UTP w Bydgoszczy?

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, kierunek: geodezja i kartografia charakteryzuje praktyczny profil kształcenia. Nasi studenci mają możliwość zgłębiania wiedzy zarówno podczas ciekawych zajęć wykładowych, laboratoryjnych i projektowych jak i poza nimi. Absolwenci, dzięki ćwiczeniom terenowym, potrafią wykonywać pomiary sytuacyjno-wysokościowe, opracowania geodezyjno-kartograficzne, takie jak mapy i bazy informacji geoprzestrzennych, a także wykorzystywać współczesne techniki pomiarowe. Ta praktyczna wiedza niezbędna jest w planowaniu przestrzeni, inwestycjach budowlanych i gospodarowaniu nieruchomościami.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Geodezja i Kartografia i studiuj na UTP!

Kryteria przyjęć na kierunek geodezja i kartografia I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [3M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

 

Terminarz rekrutacji


Studia stacjonarne I stopnia - w terminie TURY 2

Inżynieria Farmaceutyczna - NOWOŚĆ

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem Architektury, Architektury wnętrz i Wzornictwa

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

 Kierunki studiów: Architektura, Architektura wnętrz i Wzornictwo

Studia niestacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia

Wszystkie kierunki studiów

Przejdź na stronę rekrutacji on-line!

Dołącz do #TeamUTP


Drukuj