Gospodarowanie zasobami naturalnymi

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie) - NOWOŚĆ

Od zawsze interesowały Cię bogactwa naszej Matki Ziemi? Oglądając w TV alert smogowy dostajesz gęsiej skórki, Twoja plastikowa butelka zawsze trafia do żółtego pojemnika na śmieci, a widząc fermę wielkotowarową szukasz bezwiednie biogazowni zlokalizowanej w zasięgu wzroku? Jeśli na powyższe pytania odpowiedziałeś twierdząco koniecznie musisz rozpocząć naukę na nowym i jedynym praktycznym kierunku gospodarowanie zasobami naturalnymi. Dla Ciebie to niepowtarzalna szansa na zdobycie tytułu zawodowego inżyniera w zakresie gospodarowania - zarządzania, racjonalnego wykorzystywania, przetwarzania i dystrybucji zasobami naturalnymi. Wiemy doskonale jak ważne jest rozwijanie swoich pasji, stąd oferujemy szereg dodatkowych przedmiotów hobbystycznych i rekreacyjnych - na pewno znajdziesz coś dla siebie! Jako specjalista będziesz praktycznie przygotowany do obsługi i wykorzystania systemów oraz narzędzi informatycznych, sporządzania raportów oddziaływania na środowisko, wykonywania ekspertyz, ocen i opracowań w obrębie rolno-środowiskowym i leśnym. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom praktycznym będziesz doradcą  i managerem niezastąpionym w procesach decyzyjnych.  

Gdzie i jaka czeka Cię praca - administracja rządowa i samorządowa związana z gospodarką zasobami naturalnymi, służby ochrony przyrody, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej i leśnej, podmioty branżowe związane z rekultywacją środowiska, przedsiębiorstwa specjalizujące się w poszukiwaniu i przetwarzaniu zasobów naturalnych, biura projektowe ds. analiz ryzyka środowiskowego i ocen oddziaływania na środowisko, laboratoria specjalistyczne i firmy konsultingowe.

Kryteria przyjęć:

gospodarowanie zasobami naturalnymi I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 1,5pr) + JO(pp albo 1,5pr) + M(pp )] + [M(1,5pr) lub 2B(pp albo 1,5pr) lub 1,5Ch(pp albo 1,5pr) lub F(pp albo 1,5pr) lub G(pp albo 1,5pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.


Drukuj