Informatyka stosowana

informatyka 1st

INFORMATYKA STOSOWANA - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

specjalność:

  • TECHNOLOGIE INFORMACYJNE
  • PROGRAMOWANIE APLIKACJI BIZNESOWYCH

Co będziesz studiował - program studiów obejmuje m.in. tematykę praktycznego i efektywnego wykorzystania systemów Windows, Linux i Unix, programowania w środowiskach Windows i Android, tworzenia aplikacji w różnych językach programowania, tworzenia aplikacji mobilnych, zagadnienia sztucznej inteligencji, metody przetwarzania sygnałów jedno i wielowymiarowych, programowania współbieżnego i zespołowego, administrowania systemami klasy Enterprise, tworzenia rozwiązań bazodanowych.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnego i efektywnego rozwiązywania zagadnień technicznych w firmie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Dodatkowo, masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2, co pozwoli na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym w dziedzinie informatyki. Program studiów umożliwia także naukę dodatkowego języka, który coraz częściej jest wymagany w firmach branży informatycznej w związku ze świadczeniem usług outsourcingowych dla firm z całego świata.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i rozwojem oprogramowania, w tym bazodanowego, sieciowego, dedykowanego dla urządzeń mobilnych, a także w firmach udzielających szeroko pojętego wsparcia infromatycznego podmiotom gospodarczym na terenie kraju i za granicą.

Kryteria przyjęć

INFORMATYKA STOSOWANA I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

specjalność:

  • TECHNOLOGIE INFORMACYJNE
  • PROGRAMOWANIE APLIKACJI BIZNESOWYCH (W PRZYGOTOWANIU)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) informatyki (I) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [M(6pr) lub F(3pp albo 6pr)] lub I(3pp albo 6pr) ]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.


Drukuj