Inspekcja weterynaryjna

Inspekcja weterynaryjna - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

zootechnika

Postaw na inspekcję weterynaryjną na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UTP – zyskaj ekskluzywne umiejętności oraz szeroką perspektywę w jednej z najważniejszych dziedzin utrzymania gospodarki i miej rzeczywisty wpływ na jakość hodowli zwierząt w kraju i poza jego granicami.

Co będziesz studiował - to niepowtarzalna szansa zdobycia umiejętności jednoczesnego utrzymania warunków dobrostanu zwierząt hodowlanych i doświadczalnych (w tym w zakresie ich prawidłowego żywienia oraz zwalczania chorób zakaźnych), wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego (od prawidłowego zagospodarowania po utylizację produktów ubocznych) oraz spełnienia wymogów produkcyjnych, rynkowych i sprzedaży bezpośredniej tychże produktów. Jako specjalista w zakresie oceny jakości żywności pochodzenia zwierzęcego, empirycznie poznasz zasady wytwarzania, obrotu oraz stosowania pasz (w tym także pasz leczniczych i suplementów żywieniowych dla zwierząt), a także nabędziesz umiejętności prawidłowego pozyskiwania, zabezpieczania i transportu próbek oraz wykonywania standardowych testów laboratoryjnych i ich analizy.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - Inspekcja Weterynaryjna na poszczególnych poziomach administracji – Główny, Wojewódzki, Powiatowy i Graniczny Inspektorat Weterynarii, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na poszczególnych poziomach administracji – Główny i Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, przedsiębiorstwa sektora spożywczego wprowadzające do obrotu produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, przedsiębiorstwa sektora paszowego wprowadzające do obrotu środki żywienia zwierząt, zespoły zarządzania kryzysowego, ośrodki doradztwa rolniczego, placówki edukacyjne.

Kryteria przyjęć:

inspekcja weterynaryjna I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 1,5pr) + JO(pp albo 1,5pr) + M(pp )] + [M(1,5pr) lub 2B(pp albo 1,5pr) lub 1,5Ch(pp albo 1,5pr) lub F(pp albo 1,5pr) lub G(pp albo 1,5pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.


Drukuj