INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Spis treści:

Inżynieria biomedyczna - charakterystyka kierunku studiów

Inżynier biomedyczny zajmuje się:
 • w jednostkach służy zdrowia zarządzaniem systemami urządzeń medycznych oraz współpracą z lekarzami w zakresie dostosowania specjalistycznego oprzyrządowania do ich potrzeb i możliwości, a także tworzeniem i administracją baz danych,
 • projektowaniem: sprzętu wspomagającego lokomocję, implantów i sztucznych narządów, sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu technicznego stosowanego w jednostkach służby zdrowia, sprzętu, oprogramowania, urządzeń i systemów stosowanych w pomiarach sygnałów biologicznych,
 • opracowywaniem systemów akwizycji obrazów, algorytmów przetwarzania obrazów (badania rentgenowskie, badania ultrasonograficzne, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, medycyna nuklearna oraz mikroskopia),
 • elektronicznym transferem danych medycznych z jednego miejsca do drugiego, w celu oceny, diagnostyki i leczenia pacjentów z odległych miejsc,
 • doradztwem technicznym i obsługą techniczną aparatury medycznej,
 • akredytacją oraz atestowaniem aparatury i urządzeń medycznych,
 • prowadzeniem prac naukowo-badawczych, np. w zakresie opracowywania nowych biomateriałów lub modyfikacji istniejących.
Kształcenie na kierunku Inżynieria Biomedyczna rozpoczęło się w roku akademickim 2010/2011.

Forma, czas trwania, specjalności.

Czas trwania studiów: 3,5 roku
Tryb studiów: stacjonarne

Studiując Inżynierię Biomedyczną możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:

 • Techniczny Doradca Medyczny
 • Teleinformatyka Medyczna
Po ukończeniu studiów I stopnia otrzymujesz tytuł inżyniera.
W czasie studiów będziesz korzystał głównie z bazy dydaktycznej i nowoczesnych laboratoriów Wydziału Inżynierii Mechanicznej, Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki oraz Collegium Medicum UMK.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Inżynieria biomedyczna i studiuj na UTP!

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Inżynieria biomedyczna powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch). 

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Co będziesz studiował?

Zaczniesz od zajęć o charakterze humanistycznym, w tym dotyczących ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Przed Tobą 4 semestry języka obcego i 2 wychowania fizycznego. Poznasz podstawy technologii informacyjnej, tj. techniki informatyczne, programowanie w wybranych środowiskach, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna etc., potem przedmioty podstawowe dla kierunku inżynieria biomedyczna, a więc matematyka, statystyka, rachunek prawdopodobieństwa, fizyka, chemia, mechanika i wytrzymałość materiałów, materiałoznawstwo, elektrotechnika i elektronika, a na koniec kierunkowe – z zakresu biochemii, biofizyki, anatomii i fizjologii oraz biologii układów przekazywania sygnałów, języków programowania, grafiki komputerowej, metrologii, automatyki i robotyki, sensorów i pomiarów wielkości nieelektrycznych, cyfrowego przetwarzania sygnałów i transmisji danych medycznych, wspomaganego komputerowo projektowania inżynierskiego, elektronicznej aparatury medycznej, technik obrazowania medycznego i jego przetwarzania, propedeutyki nauk medycznych, biomateriałów, biomechaniki inżynierskiej, implantów i sztucznych narządów oraz prawnych i etycznych aspektów inżynierii biomedycznej.

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku Inżynieria Biomedyczna?

Absolwent kierunku ma możliwość podjęcia pracy w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz w innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, a także w jednostkach projektowych i produkcyjnych, związanych z procesem eksploatacji aparatury i urządzeń medycznych, ich akredytacją i atestacyjnością oraz dystrybucją. Przygotowanie absolwenta pozwoli na współpracę z personelem medycznym w zakresie obsługi aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych, opartych o techniki i technologie informatyczne, w tym z transmisją i archiwizacją danych medycznych, na udział w projektowaniu i wytwarzaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych.

Dlaczego studia na Inżynierii Biomedycznej na UTP w Bydgoszczy?

 • kierunek Inżynieria Biomedyczna realizowany jest wspólnie na dwóch Uczelniach: UTP, zapewniający część techniczną oraz Collegium Medicum UMK zapewniający część medyczną,
 • Dodatkowo możesz rozwijać swoje zainteresowania w istniejących już kołach naukowych lub wyjechać nawet na dwa semestry studiów na zagranicznych uczelniach w ramach programu ERASMUS+.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Inżynieria biomedyczna i studiuj na UTP!

Kryteria przyjęć na kierunek Inżynieria Biomedyczna I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [ JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Terminarz rekrutacji


Studia stacjonarne I stopnia - w terminie TURY 2

Inżynieria Farmaceutyczna - NOWOŚĆ

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem Architektury, Architektury wnętrz i Wzornictwa

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

 Kierunki studiów: Architektura, Architektura wnętrz i Wzornictwo

Studia niestacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia

Wszystkie kierunki studiów

Przejdź na stronę rekrutacji on-line!

Dołącz do #TeamUTPDrukuj