Inżynieria biomedyczna

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

biomedyczna

specjalności:

  • TECHNICZNY DORADCA MEDYCZNY
  • TELEINFORMATYKA MEDYCZNA

Co będziesz studiował - zaczniesz od zajęć o charakterze humanistycznym, w tym dotyczących ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Przed Tobą 4 semestry języka obcego i 2 wychowania fizycznego. Poznasz podstawy technologii informacyjnej, tj. techniki informatyczne, programowanie w wybranych środowiskach, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna etc., potem przedmioty podstawowe dla kierunku inżynieria biomedyczna, a więc matematyka, statystyka, rachunek prawdopodobieństwa, fizyka, chemia, mechanika i wytrzymałość materiałów, materiałoznawstwo, elektrotechnika i elektronika, a na koniec kierunkowe – z zakresu biochemii, biofizyki, anatomii i fizjologii oraz biologii układów przekazywania sygnałów, języków programowania, grafiki komputerowej, metrologii, automatyki i robotyki, sensorów i pomiarów wielkości nieelektrycznych, cyfrowego przetwarzania sygnałów i transmisji danych medycznych, wspomaganego komputerowo projektowania inżynierskiego, elektronicznej aparatury medycznej, technik obrazowania medycznego i jego przetwarzania, propedeutyki nauk medycznych, biomateriałów, biomechaniki inżynierskiej, implantów i sztucznych narządów oraz prawnych i etycznych aspektów inżynierii biomedycznej.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - absolwent kierunku ma możliwość podjęcia pracy w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz w innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, a także w jednostkach projektowych i produkcyjnych, związanych z procesem eksploatacji aparatury i urządzeń medycznych, ich akredytacją i atestacyjnością oraz dystrybucją. Przygotowanie absolwenta pozwoli na współpracę z personelem medycznym w zakresie obsługi aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych, opartych o techniki i technologie informatyczne, w tym z transmisją i archiwizacją danych medycznych, na udział w projektowaniu i wytwarzaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych.

Kryteria przyjęć:

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [ JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.


Drukuj