Inżynieria materiałowa

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

specjalność:

  • INŻYNIERIA MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

Co będziesz studiował - jest to kierunek studiów o profilu praktycznym z 3, a od roku 2019/2020 z 6 miesiącami praktyki zawodowej. Profil praktyczny studiów rozwinie w Tobie umiejętność współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich, zarządzania zasobami ludzkimi w przemyśle oraz w jednostkach gospodarczych. Poznasz systemy organizacji pracy w dużych i małych firmach.

Na studiach zdobędziesz obszerną wiedzę z zakresu nauk o materiałach inżynierskich. Opanowanie zagadnień projektowania inżynierskiego, grafiki inżynierskiej, technologii procesów materiałowych oraz mechaniki technicznej pozwolą Ci na sprawne projektowanie nowoczesnych materiałów użytkowych. Dowiesz się, jak produkuje się takie materiały oraz nauczysz się oceniać ich wytrzymałość i inne właściwości. W ramach zajęć przewidziano także przedmioty z zakresu elektroniki, elektrotechniki oraz zintegrowanych systemów zarządzania.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - w działach badawczo-rozwojowych przemysłu, jednostkach doradczych i projektowych oraz w przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania. Zdobyte umiejętności i wiedza pozwolą Ci na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i przetwórstwem nowoczesnych materiałów, w szczególności tworzyw polimerowych. Możesz również kierować działem kontroli jakości, prowadzić działalność konsultingowo-projektową związaną z doradztwem w zakresie doboru materiałów, a także założyć własną firmę.

Kryteria przyjęć:

I stopnia – 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), biologii (B) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 3Ch(pp albo 2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2B(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.


Drukuj