Mechanika i budowa maszyn

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

mechanika

specjalności:

  • KONSTRUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ
  • MASZYNY ROBOCZE
  • POJAZDY SZYNOWE
  • SAMOCHODY I CIĄGNIKI
  • TECHNIKA TWORZYW POLIMEROWYCH
  • TECHNOLOGIA MASZYN

Co będziesz studiował - na rozgrzewkę przedmioty humanistyczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Czekają na Ciebie 4 semestry nauki języka obcego i 2 wychowania fizycznego. Poznasz podstawy technologii informacyjnej, tj. techniki informatyczne, programowanie w wybranych środowiskach, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna etc., następnie przedmioty podstawowe dla kierunku mechanika i budowa maszyn, a więc matematyka, fizyka, mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów i mechanika płynów, a na koniec kierunkowe – z zakresu konstrukcji i eksploatacji maszyn oraz nauki o materiałach, inżynierii wytwarzania, termodynamiki technicznej, elektrotechniki i elektroniki, automatyki i robotyki, metrologii i systemów pomiarowych, zarządzania środowiskiem i ekologii oraz komputerowe wspomaganie prac inżynierskich w tym, m. in. CAD, CAM.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - absolwent kierunku ma możliwość podjęcia pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz zajmujących się: projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn. Inżynierowie łatwo znajdują zatrudnienie w firmach polskich i zagranicznych, gdyż „mechanicy” są poszukiwanymi fachowcami na rynku pracy.

Kryteria przyjęć

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.


Drukuj