MECHATRONIKA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Spis treści:

Mechatronika - charakterystyka kierunku studiów

 Mechatronik zajmuje się:

  • doborem elementów modułów, podzespołów do urządzeń i systemów mechatronicznych
  • projektowaniem, wytwarzaniem części maszyn i urządzeń mechatronicznych oraz ich obsługą
  • wykonywanie obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych
  • tworzeniem dokumentacji technicznej urządzeń mechatronicznych
  • opracowaniem procesów technologicznych produkcji urządzeń i układów mechatronicznych
  • sterowaniem maszynami i urządzeniami łączącymi w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę
  • obsługiwaniem i serwisowaniem maszyn i układów mechatronicznych

Kształcenie na kierunku Mechatronika rozpoczęło się w roku akademickim 2018/2019.

Forma, czas trwania, specjalności.

Czas trwania studiów : 3,5 roku
 Tryb studiów: stacjonarne

 Studiując Mechatronikę możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:

  • programowanie sterowników
  • mechatronika w pojazdach samochodowych

W czasie studiów będziesz korzystał głównie z bazy dydaktycznej i nowoczesnych laboratoriów Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Mechatronika i studiuj na UTP!

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Mechatronika powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch).

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Co będziesz studiował?

W trakcie kształcenia będziesz studiował podstawowe przedmioty nauk ścisłych, m.in.  matematykę, fizykę i chemię, przedmioty podstawowe, m.in. podstawy konstrukcji urządzeń specjalnych, teoria mechanizmów i maszyn, materiały inżynierskie, przedmioty kierunkowe, m.in. napędy maszyn i urządzeń, podstawy robotyki, mechatronika w systemach technicznych, technika mikroprocesorowa układy i zespoły elektroniczne w mechatronice i języki programowania. Ponadto proponujemy Ci szereg bardzo ciekawych przedmiotów specjalnościowych: projektowanie i programowanie układów sterowania, automatyzacja procesów przemysłowych, panele i interfejsy komunikacyjne i mechatroniczne układy sterowania napędem. Gdy wybierzesz swoją specjalizację będziesz uczestniczył w dedykowanych jej zajęciach. Do wyboru będziesz miał: programowanie sterowników lub mechatronikę w pojazdach samochodowych.

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku mechatronika?

Po studiach na kierunku Mechatronika będziesz przygotowany do pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach gdzie wymaga się od pracowników umiejętności łączenia wiedzy oraz informacji z wielu dyscyplin naukowych dlatego absolwent ma być osobą, która potrafi projektować, programować oraz obsługiwać nowoczesne urządzenia mechatroniczne oraz linie przemysłowe. Jako absolwent tego kierunku masz możliwość podjęcia pracy w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, w przedsiębiorstwach produkujących lub serwisujących sprzęt gospodarstwa domowego oraz sprzęt medyczny, czyli w branżach związanych z budową i eksploatacją nowoczesnych maszyn, których działanie oparte jest na zastosowaniu elektronicznych układów sterujących. Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach pozwolą także na podjęcie pracy przy budowie nowych ale także modernizacji istniejących już maszyn i układów mechatronicznych w związku z przechodzeniem na sterowanie cyfrowe i implementacje nowoczesnych interfejsów włącznie z Internet of Things.

Dlaczego studia na mechatronice na UTP w Bydgoszczy?

Mechatronika na UTP w Bydgoszczy pozwala na szybkie wdrożenie w zawód w Bydgoskim klastrze przemysłowym, który z racji daleko idącej automatyzacji oferuje zapotrzebowanie na zawody właśnie takie jak mechatronik. Studiowanie mechatroniki pozwala na zdobywanie kompetencji w wielu różnych dziedzinach nauk inżynieryjnych. Jest to Kierunek interdyscyplinarny, na który składają się trzy główne drogi rozwoju: mechanika i budowa maszyn, informatyka i elektrotechnika. Mechatronika na UTP prowadzona jest w zakładzie mechatroniki i maszyn roboczych na najstarszym w województwie Kujawsko-Pomorskim wydziale mechanicznym. Będziesz mieć możliwość uczęszczania na zajęcia prowadzone przez wyspecjalizowaną w tej dziedzinie kadrę naukową chętną do współpracy w realizacji wielu projektów i inicjatyw. Część praktyczna zajęć prowadzona jest w laboratoriach wyposażonych w nowoczesny sprzęt badawczy. Po zajęciach będziesz mógł zapisać się do koła naukowego, by razem z innymi współtworzyć ten kierunek i przy okazji wykorzystać zdobytą wiedzę.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Mechatronika i studiuj na UTP!

Kryteria przyjęć na kierunek mechatronika I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz
z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [ JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

 

Terminarz rekrutacji

Studia stacjonarne I stopnia - w terminie TURY 2

Inżynieria Farmaceutyczna - NOWOŚĆ

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem Architektury, Architektury wnętrz i Wzornictwa

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

 Kierunki studiów: Architektura, Architektura wnętrz i Wzornictwo

Studia niestacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia

Wszystkie kierunki studiów

Przejdź na stronę rekrutacji on-line!

Dołącz do #TeamUTP


Drukuj