Przetwórstwo tworzyw sztucznych

przetworstwo

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH – stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie) - STUDIA DUALNE JEDYNY TAKI KIERUNEK W POLSCE

specjalności:

  • TECHNOLOGICZNA
  • NARZĘDZIOWA CAD/CAM

   bkp logo poziom

Przetwórstwo tworzyw sztucznych to jedyny taki kierunek w Polsce. To unikalny sytem kształcenia realizowany na polu edukacji i biznesu. Zajęcia teoretyczne realizowane są z kadrą UTP a praktyczne w firmach zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym. Studenci mają zagwarantowane płatne praktyki i zajęcia praktyczne w firmach. Kierunek otrzymał certyfikat „Studia z przyszłością”!

Co będziesz studiował - na początku zagadnienia dotyczące własności intelektualnej, BHP, ergonomii, a także psychologii, filozofii, elementów prawa, socjologii ogólnej lub negocjacji (do wyboru), a potem przedmioty ogólne, m.in. matematyka i fizyka, technologia informacyjna, systemy jakości, podstawy konstrukcji maszyn etc. W kolejnych semestrach pojawią się przedmioty kierunkowe, które dotyczą w szczególności: podstaw przetwórstwa tworzyw polimerowych, technologii wytwarzania maszyn i narzędzi do przetwórstwa tworzyw, projektowania wytworów z tworzyw, technologii obróbki metali, systemu CAD/CAM. Przedmioty specjalnościowe obejmują m.in. tworzywa konstrukcyjne, specjalne i kompozytowe, materiały polimerowe stosowane w mechatronice, komputerowe wspomaganie konstruowania i wytwarzania CAE w przetwórstwie tworzyw, projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji narzędzi, recyklingu materiałów oraz zarządzaniu środowiskiem i ekologią.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - absolwent kierunku ma możliwość podjęcia pracy w jednej z wielu firm związanych z produkcją form wtryskowych i przetwórstwem tworzyw polimerowych. Bydgoszcz i jej okolice to jedno z największych w Polsce skupisk tego typu przedsiębiorstw.

 

Przetwórstwo tworzyw sztucznych to ułatwiony start zawodowy w branży! Kierunek otrzymał certyfikat "Studia z przyszłością"!

studia z przyszloscia

Kryteria przyjęć:

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [ JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.


Drukuj