Oferta dydaktyczna

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Spis treści:

Przetwórstwo tworzyw sztucznych - charakterystyka kierunku studiów

Stały wzrost zapotrzebowania na produkty z tworzyw polimerowych dla branży opakowaniowej, budowlanej, motoryzacyjnej, medycznej i wielu innych przyczynia się do intensywnego rozwoju branży narzędziowo-przetwórczej. Bydgoszcz jest jednym z największych w Polsce skupisk firm prowadzących działalność gospodarczą w obszarze produkcji wyrobów z tworzyw i produkcji narzędzi (około 250 firm), dlatego też nazywana jest „Doliną Narzędziową”. W całym województwie kujawsko-pomorskim ponad 14 000 osób znajduje zatrudnienie w tym sektorze. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii materiałów polimerowych Wydział Inżynierii Mechanicznej prowadzi studia na kierunku przetwórstwo tworzyw sztucznych. Jest to specjalistyczny kierunek o profilu praktycznym, stanowiący połączenie inżynierii mechanicznej (mechaniki i budowy maszyn) oraz inżynierii materiałowej. Studia na tym kierunku realizowane są przy zastosowaniu ciągle unikatowego w Polsce modelu kształcenia (studia dualne) łączącego naukę na uczelni wyższej z równoległym zdobywaniem cennych doświadczeń w pracy zawodowej. Partnerem UTP w realizacji studiów dualnych jest Bydgoski Klaster Przemysłowy, czyli stowarzyszenie zrzeszające niespełna sto firm z branży narzędziowo-przetwórczej z całej Polski. Bydgoski Klaster Przemysłowy uznany został przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii za podmiot o wiodącym i strategicznym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej uzyskując status Krajowego Klastra Kluczowego.

Forma, czas trwania, specjalności.

Czas trwania studiów : 3,5 roku
Tryb studiów: stacjonarne
Profil studiów: praktyczny (studia dualne)

 Studiując Przetwórstwo tworzyw sztucznych możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:

W czasie studiów będziesz korzystał bazy dydaktycznej i nowoczesnych laboratoriów Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz zaplecza technicznego firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Przetwórstwo tworzyw sztucznych i studiuj na UTP!

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Przetwórstwo tworzyw sztucznych powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch).

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Co będziesz studiował?

Przetwórstwo tworzyw sztucznych to studia inżynierskie, dlatego naukę rozpoczniesz od zdobywania wiedzy i umiejętności z matematyki i fizyki. Pozwoli to później łatwiej zgłębiać zagadnienia między innymi z mechaniki technicznej, mechaniki płynów i podstaw konstrukcji maszyn. Wiele przedmiotów w toku studiów obejmuje zagadnienia związane z materiałami i ich obróbką, są to między innymi: materiały inżynierskie z elementami chemii, tworzywa polimerowe, metaloznawstwo, technologie przetwórstwa tworzyw, obróbka skrawaniem. Ponadto poznasz zagadnienia związane z projektowaniem uczestnicząc w zajęciach z grafiki inżynierskiej, CAD, projektowania i konstrukcji wytworów z tworzyw polimerowych, czy też konstrukcji form wtryskowych.  Przetwórstwo tworzyw sztucznych to kierunek interdyscyplinarny, dlatego w toku studiów nie zabraknie również elektrotechniki i elektroniki, czy też automatyzacji i robotyzacji procesów przetwórstwa. Przewidziane są również chwile wytchnienia od przedmiotów typowo technicznych, czyli zajęcia miedzy innymi z podstaw przedsiębiorczości, komunikacji społecznej, czy też ochrony własności intelektualnej i języka obcego. To co wyróżnia kierunek Przetwórstwo tworzyw sztucznych to realizacja wybranych zajęć w zakładach produkcyjnych z branży narzędziowo-przetwórczej w formie indywidualnej praktyki. W czasie 3 i 4 semestru jeden dzień w tygodniu spędzisz zdobywając doświadczenie w przedsiębiorstwie, a podczas semestrów 5-7 będą to już dwa dni w tygodniu. Dodatkowo w toku studiów odbędziesz dwie sześciotygodniowe wakacyjne praktyki. Za naukę/pracę realizowaną w firmie otrzymasz stypendium. 

   Logo Bydgoski Klaster Przemysłowy

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku Przetwórstwo tworzyw sztucznych?

Po studiach na kierunku Przetwórstwo tworzyw sztucznych będziesz mógł podjąć pracę w firmach działających w szeroko rozumianej branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Bydgoszcz i jej okolice to jedno z największych w Polsce skupisk tego typu przedsiębiorstw. Będziesz posiadać odpowiednie umiejętności i doświadczenie aby podjąć pracę na stanowisku konstruktora projektującego między innymi nowe produkty z tworzyw sztucznych, jak również narzędzia do ich produkcji (np. formy wtryskowe). Jako absolwent tego kierunku będziesz przygotowany do organizacji i nadzoru procesów technologicznych związanych z obróbką metali oraz przetwarzaniem i recyklingiem tworzyw sztucznych. Ponadto, będziesz mógł aplikować o zatrudnienie w działach kontroli jakości zarówno surowców (metale i tworzywa sztuczne), jak i narzędzi oraz produktów z nich wytwarzanych.

Dlaczego studia na Przetwórstwie tworzyw sztucznych na UTP w Bydgoszczy?

Studia inżynierskie Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych to jedyny taki kierunek w Polsce. Na kierunku tym realizowany jest nowoczesny model kształcenia o charakterze dualnym. Studenci mają możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności podczas zajęć akademickich realizowanych w jednym z najlepiej wyposażonych laboratorium przetwórstwa i recyklingu w Polsce. Ponadto, zajęcia realizowane w firmach zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym to możliwość zdobycia stypendium oraz cennego doświadczenia już w czasie studiów.

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Przetwórstwo tworzyw sztucznych i studiuj na UTP!

Kryteria przyjęć na kierunek Przetwórstwo tworzyw sztucznych I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [ JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Terminarz rekrutacji


Studia stacjonarne I stopnia - w terminie TURY 2

Inżynieria Farmaceutyczna - NOWOŚĆ

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem Architektury, Architektury wnętrz i Wzornictwa

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

 Kierunki studiów: Architektura, Architektura wnętrz i Wzornictwo

Studia niestacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia

Wszystkie kierunki studiów

Przejdź na stronę rekrutacji on-line!

Dołącz do #TeamUTP


Drukuj