Rolnictwo

rolnictwo 1st

ROLNICTWO - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

specjalności:

  • agronomia i agrobiznes
  • kształtowanie środowiska
  • ochrona roślin

Co będziesz studiował - w pierwszych latach przedmioty humanistyczne, w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, grafiki inżynierskiej oraz do wyboru: etyka, współczesne stosunki międzynarodowe, socjologia. Poznasz także podstawy technologii informacyjnej oraz przedmioty kierunkowe z zakresu agroekologii, agrometeorologii i ochrony środowiska, gleboznawstwa i chemii rolnej, hodowli roślin i nasiennictwa, produkcji roślinnej, ochrony roślin, produkcji zwierzęcej, techniki rolniczej oraz organizacji i ekonomiki rolnictwa. Odbędziesz także praktyki zawodowe w kraju lub za granicą.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów możesz pracować w administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym, administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, specjalistycznych gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, ośrodkach badawczo-rozwojowych. Masz pełne kompetencje do prowadzenia wszystkich rodzajów gospodarstw rolniczych, także posiadających dział ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej.

Kryteria przyjęć

rolnictwo I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

specjalność:

  • agronomia i agrobiznes
  • kształtowanie środowiska
  • ochrona roślin

Ranking sumy punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według następującego wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub 2B(pp albo 2pr) lub 1,5Ch(pp albo 2pr) lub F(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr)]


Drukuj