Technologia chemiczna

TECHNOLOGIA CHEMICZNA - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Co będziesz studiował - jest to kierunek studiów o profilu ogólnoakademickim. Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne związane z technologią chemiczną, metodami badawczymi i analitycznymi stosowanymi w przemyśle i laboratoriach chemicznych, inżynierią chemiczną, maszynoznawstwem i aparaturą przemysłu chemicznego, zarządzaniem jakością i produktami chemicznymi oraz bezpieczeństwem technicznym. Poznasz wszystkie aspekty współczesnej technologii chemicznej, analityki i produkcji wyrobów kosmetycznych. Zakres zdobytej wiedzy ekonomicznej umożliwi Ci także podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów możesz pracować w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, w laboratoriach małych firm produkcyjnych czy laboratoriach jednostek badawczo-rozwojowych.

specjalności:

 • BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA
  Studiując tą specjalność zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci podjąć pracę w przemyśle chemicznym i biotechnologicznym oraz przemysłach pokrewnych, zarówno w zapleczu badawczym, jak i projektowym.

 • TECHNOLOGIA PROCESÓW CHEMICZNYCH
  Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci podjąć pracę w przemyśle, laboratoriach badawczych, rozwojowych i kontrolnych oraz przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem produktów chemicznych.

 • CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW
  Wybierając tą specjalność uzyskasz wiedzę teoretyczną o składnikach kosmetyków i zdobędziesz umiejętności w zakresie wytwarzania produktów kosmetycznych, ich zastosowaniu i ocenie jakości. Po ukończeniu specjalności możesz podjąć pracę w przedsiębiorstwach z sektora produkcji i technologii kosmetyków.

Kryteria przyjęć

TECHNOLOGIA CHEMICZNA I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

specjalności:

 • BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA
 • TECHNOLOGIA PROCESÓWCHEMICZNYCH
 • CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), biologii (B) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 3Ch(pp albo 2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2B(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.


Drukuj