Technologia żywności i żywienie człowieka

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

specjalności:

  • TECHNOLOGIE PRODUKTÓW ROŚLINNYCH
  • TECHNOLOGIE PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH

Co będziesz studiował - na początek przedmioty humanistyczne, wybrany język obcy, podstawy technologii informacyjnej. W skład treści przedmiotów kierunkowych wchodzą zagadnienia związane z wykorzystaniem surowców do produkcji żywności, z metodami jej utrwalania, przemianami  zachodzącymi w składnikach żywności podczas procesów produkcyjnych i przechowywania, z bezpieczeństwem żywności, racjonalnym żywieniem człowieka, jak również z funkcjonowaniem i eksploatacją maszyn, projektowaniem technologicznym zakładów przemysłu spożywczego oraz stosowaniem zasad ekonomii, organizacji i zarządzania w przemyśle żywnościowym oraz z zasadami rachunkowości. Odbędziesz także interesujące praktyki zawodowe w kraju lub za granicą.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów jesteś przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą jakości, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka na stanowisku: technologa, inżyniera ds. oceny jakościowej, itp.

Kryteria przyjęć:

Ranking sumy punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według następującego wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub 2B(pp albo 2pr) lub 1,5Ch(pp albo 2pr) lub F(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr)]


Drukuj