Technologia żywności i żywienie człowieka

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

specjalność:

  • INŻYNIERIA ŻYWNOŚCI

Co będziesz studiował - jest to kierunek studiów o profilu praktycznym z 3, a od roku 2019/2010 z 6 miesiącami praktyki zawodowej. Profil praktyczny studiów da Ci szansę poznania aspektów zawodu technologa żywności. 3,5-letni okres kształcenia uwzględnia 12-tygodniową praktykę w zakładach przetwórstwa żywności, laboratoriach kontroli jakości (np. PIH, SANEPID, itp.), w zakładach zbiorowego żywienia.

Na studiach zapoznasz się z ciekawymi przedmiotami kierunkowymi, takimi jak: żywienie człowieka, ogólna technologia żywności, surowce roślinne i ich pozyskiwanie, surowce zwierzęce i ich pozyskiwanie, inżynieria procesowa czy mikrobiologia żywności. Poznasz również główne technologie spożywcze: mleczarską, produktów mięsnych, produktów fermentowanych, produktów zbożowych i piekarskich, węglowodanów, owoców i warzyw oraz gastronomiczną. W drodze po tytuł inżyniera czekają na Ciebie przedmioty dotyczące żywności funkcjonalnej, produktów regionalnych, instrumentalnych metod analizy żywności, opracowywania nowych produktów żywnościowych, reaktorów biochemicznych oraz wiele innych interesujących propozycji. Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra naukowa, a także praktycy pracujący na co dzień w przemyśle.

Gdzie i jaka czeka Cię praca – zdobyte umiejętności i wiedza pozwolą Ci na podjęcie pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, przechowywaniem, kontrolą i obrotem żywności oraz żywieniem człowieka, a także kierowanie firmą produkującą żywność przetworzoną.

Kryteria przyjęć:

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), biologii (B) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 3Ch(pp albo 2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2B(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

 


Drukuj