Teleinformatyka

teleinformatyka 1st

TELEINFORMATYKA - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Kierunek objęty jest patronatem firmy NOKIA!

specjalność:

  • SIECI TELEINFORMATYCZNE

Co będziesz studiował - program studiów obejmuje m.in. tematykę rozwiązywania problemów technicznych w zakresie nowoczesnych technologii sieciowych i komputerowych, projektowania, zarządzania i administrowania sieciami teleinformatycznymi o różnej strukturze, przepływu danych oraz zakresie działania (sieci LAN, MAN, WAN), tworzenia aplikacji w różnych językach programowania, wykorzystania stacjonarnych oraz mobilnych technologii dostępu do usług szerokopasmowych, projektowania nowoczesnych usług internetowych, prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu technik elektronicznych (e-business i m-business), tworzenia rozwiązań bazodanowych, efektywnego wykorzystania systemów operacyjnych, multimediów i oprogramowania wspierającego obliczenia inżynierskie.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnego i innowacyjnego rozwiązywania zagadnień technicznych, wykorzystania nowoczesnych technologii i urządzeń komputerowych w projektowaniu i zarządzaniu sieciami teleinformatycznymi. W trakcie studiów otrzymasz przygotowanie zarówno z zakresu informatyki jak i telekomunikacji. Dzięki temu będziesz w stanie śledzić i wdrażać nowe rozwiązania implementowane w systemach i sieciach teleinformatycznych.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów inżynierskich łatwo znajdziesz pracę między innymi w zakładach korzystających ze stacjonarnych oraz mobilnych technologii dostępu do usług szerokopasmowych, w firmach administrujących sieci teleinformatyczne o różnej strukturze (sieci LAN, MAN, WAN), w biurach, firmach i placówkach IT.

Kryteria przyjęć

TELEINFORMATYKA I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

specjalność:

  • SIECI TELEINFORMATYCZNE

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) informatyki (I) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [M(6pr) lub F(3pp albo 6pr)] lub I(3pp albo 6pr) ]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.


Drukuj