Wzornictwo

WZORNICTWO – stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

wzornictwo

Wzornictwo to interdyscyplinarny kierunek,  którego unikalnym atutem jest połączenie sztuk projektowych i sztuk pięknych z bogatym zapleczem technicznym Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

wzor logo

 

Co będziesz studiował - studiując wzornictwo nauczysz się: projektowania form użytkowych, projektowania przestrzeni, projektowania scenografii, oprawy spektakli, projektowania imprez i eventów artystycznych, projektowania kolorystyki, projektowania graficznego znaków, druków, plakatów, katalogów, komunikacji wizualnej, systemów identyfikacji wizualnej.
 
Weźmiesz udział w szkoleniach i warsztatach edukacyjnych z zakresu malarstwa, rysunku, rzeźby, designu, prototypowania pod opieką uznanych projektantów i czynnych artystów, a także w zajęciach praktycznych w znanych bydgoskich firmach. Będziesz rozwijać swoje umiejętności w ramach krajowych i międzynarodowych plenerów artystycznych i projektowych, a także współtworzyć wydarzenia w instytucjach kultury, galeriach i muzeach.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - absolwent kierunku ma możliwość podjęcia pracy w zespołach zajmujących się projektowaniem w zakresie wzornictwa przemysłowego. Rozwój gospodarczy firm należy rozpatrywać w aspekcie oddziaływania pomiędzy produkcją, konsumpcją a kulturą. Dlatego przygotowanie artystyczne i techniczne absolwenta umożliwia podjęcie przez niego trudnych wyzwań.

Krzyteria przyjęć:

Ranking sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym, złożonym z dwóch etapów (EPetap I + EPetap II) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii sztuki (HS), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G), biologii (B), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub HS(pp albo 2pr) lub H(pp albo 2pr) lub WOS(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr) lub B(pp albo 2pr) lub F(pp albo 2pr) lub Ch(pp albo 2pr)] + [EPetap I + EPetapII]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Egzamin praktyczny jest sprawdzianem zdolności artystycznych kandydata. Egzamin składa się z dwóch etapów:
Etap I: rysunek (studium, szkice) – martwa natura, postać, inna kompozycja; format – max 70x50; technika – do wyboru: ołówek, węgiel, tusz. Ocena od 0 do 400 punktów.
Etap II: sprawdzian z wyobraźni przestrzennej – sprawdzenie kreatywności i zdolności manualnych. Ocena od 0 do 600 punktów.
Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego (suma punktów za dwa etapy) przyjmuje się minimum 300 punktów


Drukuj