Zarządzanie i inżynieria produkcji

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Co będziesz studiował - zarządzanie i inżynieria produkcji to kierunek o profilu praktycznym, na którym zdobędziesz wiedzę z zakresu: planowania systemów i procesów produkcyjnych, podstaw zarządzania, projektowania i grafiki inżynierskiej, automatyzacji i robotyzacji procesów, zarządzania jakością, informatyki w zarządzaniu, technologii informacyjnej. Zyskasz umiejętności: praktycznego zastosowania narzędzi, metod i technik inżynierskich w produkcji i biznesie, posługiwania się narzędziami i technikami inżynierskimi z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, projektowania systemów lub procesów.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów możesz zostać profesjonalnym menedżerem produkcji, specjalistą ds. planowania i przygotowania produkcji, ekspertem w jednostkach projektowych, doradczych, administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna połączona z umiejętnościami zarządzania.

Kryteria przyjęć

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

specjalności:

  • PROJEKTOWANIE USŁUG LOGISTYCZNYCH
  • ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRODUKCYJNYMI

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch), biologii (B) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp) + JO(pp) + M(pp)] + [2M(2pr) lub F(pr) lub Ch(pr) lub B(pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.


Drukuj