Oferta dydaktyczna

ZARZĄDZANIE - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie)

Spis treści:

Zarządzanie - charakterystyka kierunku studiów

 Zarządzanie zajmuje się:

Kształcenie na kierunku Zarządzanie rozpoczęło się w roku akademickim 2007/2008. Kierunek uzyskał dwukrotnie pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ponadto kierunek Zarządzanie otrzymał certyfikat „Studia z Przyszłością”.

Forma, czas trwania, specjalności.

Czas trwania studiów : 3 lata
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne

 Studiując Zarządzanie możesz wybrać jedną z czterech specjalności:

W czasie studiów będziesz korzystał głównie z bazy dydaktycznej i nowoczesnych laboratoriów komputerowych Wydziału Zarządzania.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Zarządzanie i studiuj na UTP!

Ponadto kierunek Zarządzanie otrzymał certyfikat „Studia z Przyszłością”.

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Zarządzanie powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G), biologii (B), chemii (Ch).

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Co będziesz studiował?

W trakcie kształcenia będziesz studiował podstawowe przedmioty nauk humanistycznych i ścisłych (w tym: podstawy zarządzania, naukę o organizacji, finanse, prawo i matematykę oraz statystykę opisową) oraz przedmioty kierunkowe m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami, rachunkowość finansową, informatykę w zarządzaniu, zarządzanie projektami oraz marketing . Będziesz miał możliwość odbycia 4- tygodniowych praktyk po 6 semestrze studiów. Oferujemy interesujące przedmioty do wyboru, o których zdecydujesz sam. Ponadto proponujemy Ci bardzo ciekawe przedmioty specjalnościowe: współczesny rynek usług, techniki organizatorskie i decyzyjne, nowoczesne systemy motywacyjne, strategia promocji, zachowania nabywców na rynku. Gdy wybierzesz swoją specjalizację będziesz uczestniczył w dedykowanych jej zajęciach. Do wyboru będziesz miał: zarządzanie w gospodarce żywnościowej, zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym, marketing w organizacji, zarządzanie w handlu i usługach.

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku Zarządzanie?

Po studiach na kierunku Zarządzanie będziesz przygotowany do pracy w szeroko pojętym świecie biznesu. Absolwenci tego kierunku nie mają problemów, by znaleźć sobie obszar zawodowy na rynku pracy. Po ukończeniu Zarządzania można podjąć pracę między innymi jako: specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, zarządzania jakością, zarządzania finansami lub menedżer w instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach pozarządowych. Warto podkreślić, że eksperci z zarządzania potrzebni są w każdej branży, zatem możliwości zatrudnienia jest bardzo wiele. Jeśli interesuje Cię rozwijanie pasji naukowej, zapraszamy również na studia II stopnia.

Dlaczego studia na Zarządzaniu na UTP w Bydgoszczy?

Warto wybrać studia na kierunku Zarządzanie na UTP w Bydgoszczy, ponieważ zapewniamy studentom jakość kształcenia na poziomie europejskim. Niezwykle ważne jest dla nas indywidualne podejście do każdego studenta. Odbywamy kilka razy w semestrze spotkania z pracodawcami, aby dostosować plan studiów do potrzeb rynku oraz zapewniamy praktyki w renomowanych przedsiębiorstwach z regionu. Ponadto dzięki realizowaniu zajęć w laboratoriach komputerowych, na systemach wykorzystywanych w biznesie nasi studenci są bardzo dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Zarządzanie i studiuj na UTP!

Kryteria przyjęć na kierunek Zarządzanie I stopnia – 3-letnie (studia licencjackie)

ZARZĄDZANIE I stopnia - 3-letnie (licencjat)

specjalności:

  • MARKETING W ORGANIZACJI
  • ZARZĄDZANIE W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ
  • ZARZĄDZANIE W HANDLU I USŁUGACH
  • ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZEMYSŁOWYM
Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G),biologii (B), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp) + JO(pp) + M(pp)] + [M(pr) lub H(pr) lub WOS(pr) lub G(pr) lub B(pr) lub Ch(pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Terminarz rekrutacji


Studia stacjonarne I stopnia - w terminie TURY 2

Inżynieria Farmaceutyczna - NOWOŚĆ

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem Architektury, Architektury wnętrz i Wzornictwa

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

 Kierunki studiów: Architektura, Architektura wnętrz i Wzornictwo

Studia niestacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia

Wszystkie kierunki studiów

Przejdź na stronę rekrutacji on-line!

Dołącz do #TeamUTP


Drukuj