Zielarstwo i fitoterapia

ZIELARSTWO I FITOTERAPIA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

zielarstwo

specjalności:

  • TECHNOLOGIA ROŚLINNYCH SUBSTANCJI BIOAKTYWNYCH
  • ZASTOSOWANIE ROŚLIN LECZNICZYCH

Co będziesz studiował - pierwsze cztery semestry to głównie przedmioty związane z chemią i biochemią oraz nauką o morfologii, anatomii i systematyce roślin, podstawy uprawy roli i roślin zielarskich, anatomia i fizjologia człowieka oraz higiena, przedmioty związane z żywieniem człowieka i dietetyką, jak również język obcy, przedmioty humanistyczne, ekonomia. Jednym z wiodących przedmiotów jest farmakognozja. Tę wiedzę uzupełnia poznanie przepisów prawa farmaceutycznego i żywieniowego. W kolejnych latach studenci poznają produkcję roślin zielarskich oraz technologię roślinnych substancji bioaktywnych, toksykologię, fitoterapię i zastosowanie roślin leczniczych w kosmetyce oraz organizacyjno-ekonomiczne zagadnienia prowadzenia działalności. Program przewiduje 4 tygodnie praktyk zawodowych w firmach związanych z kierunkiem studiów.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - możesz prowadzić produkcję zielarską, w tym: uprawę roślin leczniczych i przyprawowych, suszenie oraz przechowywanie, standaryzację i ocenę jakości surowców zielarskich, pracować jako technolog roślinnych substancji bioaktywnych mających zastosowanie w lecznictwie i kosmetyce, prowadzić własną działalność gospodarczą lub podejmować pracę w firmach zajmujących się obrotem, konfekcjonowaniem i sprzedażą produktów leczniczych pochodzenia krajowego oraz importowanych surowców zielarskich, prowadzić sklep zielarsko-medyczny zajmujący się sprzedażą suplementów diety i preparatów ziołowych, pracować w doradztwie, popularyzacji, nauczaniu i pracy badawczej związanej z roślinami leczniczymi, prowadzić działalność związaną z zastosowaniem roślin leczniczych w technologii kosmetycznej, studia przygotowują do egzaminu na rzeczoznawcę produkcji ekologicznej oraz nadają kwalifikacje zawodowe konieczne do prowadzenia działalności rolniczej.

Kryteria przyjęć:

Ranking sumy punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według następującego wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub 2B(pp albo 2pr) lub 1,5Ch(pp albo 2pr) lub F(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr)]


Drukuj