Zoofizjoterapia

zoofizjoterapia

Zoofizjoterapia - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

specjalności:

  • FIZJOTERAPIA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH
  • FIZJOTERAPIA ZWIERZĄT NIEUDOMOWIONYCH I EGZOTYCZNYCH

Jeśli traktujesz zwierzęta jak równe sobie i ze szczególną wrażliwością podchodzisz do zrozumienia ich potrzeb bytowych, prawidłowej pielęgnacji, poprawy jakości życia oraz stanu psychofizycznego, a ponad wszystko rozumiesz miejsce zwierząt w rozwoju człowieka, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UTP jako pierwszy w Polsce oferuje kierunek kształcenia zoofizjoterapia! Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych pracodawców badź opiekunów zwierząt poddawanych procesowi rehabilitacji proponujemy studentom oryginalny program kształcenia oparty na obieralnych modułach specjalnościowych: Fizjoterapia zwierząt towarzyszących, Fizjoterapia zwierząt nieudomowionych i egzotycznych.

Realizowany na WHiBZ kierunek kształcenia Zoofizjoterapia otrzymał certyfikat „STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” oraz certyfikat "LIDER JAKOŚCI KSZTAŁCENIA". Kierunek ten został wyróżniony za "nowoczesne koncepcje kształcenia, innowacyjność stosowanych metod i technik nauczania, najwyższą jakość realizowanych programów oraz zgodność z potrzebami rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego. Komisja Ekspertów nagrodziła kierunki i specjalności właściwie dostosowane do oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni, których realizacja przyczyniła się do wyposażenia absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje o wysokim poziomie użyteczności praktycznej.”

logo jpg3

Co będziesz studiował - tylko tutaj zdobędziesz umiejętności z zakresu rehabilitacji zwierząt udomowionych, nieudomowionych oraz egzotycznych, zdobędziesz poszerzoną wiedzę w zakresie prawidłowego funkcjonowania organizmu zwierząt, również w aspekcie etologicznym i psychologicznym Tylko z nami, w utworzonej specjalnie na potrzeby kierunku i wyposażonej w najwyższej klasy sprzęt pracowni - Laboratorium Zoofizjoterapii, w pełni rozwiniesz umiejętności z zakresu oceny biomechaniki ruchu oraz możliwości stosowania manualnych i fizykalnych metod terapeutycznych (w tym: laseroterapii, kinezyterapii, treningu sportowego). Stając się fundamentem nowego działu medycyny weterynaryjnej i cennym, uzupełnieniem opieki zdrowotnej dla zwierząt, nauczysz się redukcji bólu i przyspieszania procesu zdrowienia zwierząt po wypadkach, zabiegach i przewlekłych schorzeniach, a także w okresie ich starzenia.

Kryteria przyjęć

zoofizjoterapia I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 1,5pr) + JO(pp albo 1,5pr) + M(pp )] + [M(1,5pr) lub 2B(pp albo 1,5pr) lub 1,5Ch(pp albo 1,5pr) lub F(pp albo 1,5pr) lub G(pp albo 1,5pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.


Drukuj