Zootechnika

Zootechnika - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

zootechnika2

Jeśli dynamiczny wzrost rozwoju sektora produkcyjnego stanowi dla Ciebie wyzwanie i szansę na dołączenie do grona poszukiwanych na rynku pracy specjalistów z zakresu prowadzenia hodowli zwierząt i zarządzania produkcją zwierzęcą, studia na kierunku Zootechnika na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt będą wyborem doskonałym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska gospodarczego i rynkowi pracy proponujemy studentom obieralne kształcenie modułowe:

  • Organizacja i zarządzanie wielkotowarową produkcją zwierzęcą
  • Zarządzanie produkcją zwierzęcą w gospodarstwach indywidualnych


Realizowany na WHiBZ kierunek Zootechnika został wyróżniony w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszy program studiów, a w 2018 roku otrzymał certyfikat „STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ”.

logo jpg3

Kierunek ten został wyróżniony za "nowoczesne koncepcje kształcenia, innowacyjność stosowanych metod i technik nauczania, najwyższą jakość realizowanych programów oraz zgodność z potrzebami rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego. Komisja Ekspertów nagrodziła kierunki i specjalności właściwie dostosowane do oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni, których realizacja przyczyniła się do wyposażenia absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje o wysokim poziomie użyteczności praktycznej.”

Co będziesz studiował – o tym decydujesz sam – wybór należy do Ciebie! Dzięki obieralnym modułom tylko u NAS zdobędziesz gruntowną wiedzę oraz umiejętności z zakresu nowoczesnych metod chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, bioasekuracji i technologii utrzymania, żywienia zwierząt na fermach wielkotowarowych lub w gospodarstwach indywidualnych. Ponadto, poznasz metody pozyskiwania i przetwarzania surowców pochodzenia zwierzęcego. Dzięki zdobytej wiedzy będziesz potrafił przygotować wniosek w celu pozyskania dofinansowania do prowadzonej działalności.

Gdzie i jaka czeka Cię praca – fermy wielko- i małotowarowe, Polskie Federacje Hodowli poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, gospodarstwa agroturystyczne i rolne, Polski Związek Łowiecki, doradztwo rolnicze, nadzór hodowlany, specjalistyczne laboratoria, przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego, firmy zajmujące się produkcją oraz dystrybucją pasz i dodatków paszowych, administracja rządowa i samorządowa związana z rolnictwem.

Kryteria przyjęć

zootechnika I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 1,5pr) + JO(pp albo 1,5pr) + M(pp )] + [M(1,5pr) lub 2B(pp albo 1,5pr) lub 1,5Ch(pp albo 1,5pr) lub F(pp albo 1,5pr) lub G(pp albo 1,5pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.


Drukuj