Elektronika i telekomunikacja

elektronika 2st

Organizacja studiów – niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja trwają 3 semestry.

Forma studiów: Niestacjonarne
Poziom kształcenia: Drugiego stopnia
Profil studiów: ogólnoakademicki
Języki wykładowe: polski
Czas trwania: 1,5 - roczne

Do wyboru są następujące specjalności:

  • systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej,
  • sieci teleinformatyczne,
  • informatyczne systemy sterowania i zarządzania.

Specjalność jest wybierana podczas rekrutacji. Uruchomienie specjalności jest możliwe przy deklaracji co najmniej 15 studentów.

Kandydaci – Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

a) kierunku obieralnego oraz po kierunkach: teleinformatyka, informatyka stosowana,

b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; informatyka; matematyka; nauki fizyczne; nauki o zarządzaniu i jakości (kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji ukończony w UTP).

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (punkt b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie wydziałowej oraz na stronie rekrutacji.

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Elektronika i telekomunikacja i studiuj na UTP!

Twoje kwalifikacje – będziesz przygotowany do kreowania postępu technicznego, podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi pracującymi w szeroko pojętej elektronice i telekomunikacji. Po ukończeniu – uzyskasz dyplom, upoważniający Cię do podjęcia studiów III stopnia (studia doktoranckie).

Twoja potencjalna praca – po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do prac w instytucjach związanych z elektroniką i telekomunikacją, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz w instytutach naukowo-badawczych.

Więcej informacji i znajdziesz na zasady rekrutacji na studia II stopnia


Drukuj