Finanse i rachunkowość

studia II stopnia (stacjonarane i niestacjonarne)

Profil studiów: praktyczny
Języki wykładowe: polski
Czas trwania: 2-letnie

Specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość :

 • analityka biznesowa w rachunkowości i controllingu;
 • rachunkowość w zarządzaniu korporacyjnym;
 • zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.

Zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • rachunkowości finansowej według krajowych regulacji prawnych;
 • rachunkowości finansowej według międzynarodowych uregulowań;
 • zarządzania ryzykiem;
 • narzędzi rachunkowości zarządczej wspomagających procesy decyzyjne;
 • wyceny przedsiębiorstw;
 • skonsolidowanego sprawozdania finansowego i rewizji finansowej;
 • rozliczeń i transakcji finansowych, w tym podatkowych w handlu krajowym i międzynarodowym.

Zyskujesz umiejętności:

 • wyceniania i ewidencjonowania w księgach rachunkowych według krajowych i międzynarodowych uregulowań rachunkowości;
 • sporządzania i interpretowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 • budżetowania wartościowego i ilościowego;
 • pomiaru dokonań;
 • sporządzania i wykorzystania zasobowo-procesowego rachunku kosztów;
 • dokonywania transakcji finansowych w handlu krajowym i międzynarodowym;
 • zarządzania finansami, w tym inwestycjami i ryzykiem;
 • podejmowania wyzwań badawczych (zostaniesz przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia – doktoranckich).

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Finanse i rachunkowość i studiuj na UTP!

Kim możesz zostać po tym kierunku?

 • właścicielem (założycielem) biura rachunkowego;
 • księgowym/ specjalistą ds. rachunkowości i finansów;
 • specjalistą ds. rachunkowości zarządczej i controllingu;
 • doradcą finansowym;
 • kontrolerem finansowym;
 • projektantem pakietów usług finansowych;
 • analitykiem finansowym;
 • doradcą lub analitykiem inwestycyjnym
 • ekspertem w jednostkach, gdzie wymagana jest wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania przychodami, kosztami, finansami.

Więcej informacji na zasady rekrutacji na studia II stopnia


Drukuj