Informatyka stosowana

informatyka 2st

Organizacja studiów – niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku informatyka stosowana trwają 3 semestry.

Forma studiów: Niestacjonarne
Poziom kształcenia: Drugiego stopnia
Profil studiów: ogólnoakademicki
Języki wykładowe: polski, angielski
Czas trwania: 1,5 roczne

Do wyboru są następujące specjalności:

  • cyfrowe przetwarzanie sygnałów,
  • systemy informatyczne,
  • informatyka biomedyczna,

Specjalność jest wybierana podczas rekrutacji. Uruchomienie specjalności jest możliwe przy deklaracji co najmniej 15 studentów.

Realizowane na WTIiE studia II stopnia otrzymały w V edycji konkursu, certyfikat „STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” oraz Certyfikat Nadzwyczajny "LAUR INNOWACJI". Kierunek ten został wyróżniony za "nowoczesne koncepcje kształcenia, innowacyjność stosowanych metod i technik nauczania, najwyższą jakość realizowanych programów oraz zgodność z potrzebami rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego. Komisja Ekspertów nagrodziła kierunki i specjalności właściwie dostosowane do oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni, których realizacja przyczyniła się do wyposażenia absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje o wysokim poziomie użyteczności praktycznej.”

studiazprzyszloscia

Kandydaci – Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek INFORMATYKA STOSOWANA jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

a) inżyniera kierunku obieralnego oraz kierunków: informatyka, teleinformatyka oraz elektronika i telekomunikacja,

b) inżyniera/licencjata pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych, ścisłych oraz kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; informatyka; matematyka; nauki fizyczne; nauki o zarządzaniu i jakości (kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji ukończony w UTP).

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (punkt b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie wydziałowej oraz na stronie rekrutacji.

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Informatyka stosowana i studiuj na UTP!

Twoje kwalifikacje – będziesz przygotowany do kreowania postępu technicznego, podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi pracującymi w szeroko pojętej informatyce. Twoje przygotowanie pozwoli na pracę i zarządzenie zespołami:

  • programistycznymi (języki wysokopoziomowe, niskopoziomowe oraz skryptowe),
  • projektującymi bazy danych i przetwarzającymi dane wielowymiarowe,
  • projektującymi różnorodne systemy informatyczne.

Po ukończeniu – uzyskasz dyplom, upoważniający Cię do podjęcia studiów III stopnia (studia doktoranckie).

Twoja potencjalna praca – po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy w instytucjach/firmach tworzących oraz rozwijających szeroko pojęte systemy informatyczne.

Więcej informacji znajdziesz na zasady rekrutacji na studia II stopnia


Drukuj