Inżynieria biomedyczna

Organizacja studiów – studia drugiego stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna trwają 4 semestry i są realizowane w formie stacjonarnej.

Forma studiów: Stacjonarne
Poziom kształcenia: Drugiego stopnia
Profil studiów: ogólnoakademicki
Języki wykładowe: polski
Czas trwania: 2 letnie

Do wyboru są dwie specjalności:

  • INŻYNIERIA TELEMEDYCZNA
  • BIOMECHANIKA

W ramach studiów, łącznie do realizacji jest około 800 godzin w systemie modułowym, obejmującym wieloaspektowo: systemy teleinformatyczne, telematykę medyczną, sztuczną inteligencję w medycynie i techniki wizyjne w medycynie oraz automatykę i sterowanie, badanie materiałów i tkanek, rehabilitację ruchową oraz projektowanie i modelowanie struktur biomechanicznych. We właściwym wyborze przez studenta przedmiotów w poszczególnych modułach, tak aby osiągnąć założone efekty kształcenia dla modułu, pomocny będzie tutor.

Twoje kwalifikacje – uzyskasz wiedzę w zakresie systemów informatycznych i infrastruktury technicznej w aplikacjach telemedycznych, technik obrazowania medycznego i transmisji danych medycznych, materiałów biomedycznych oraz biomechaniki i modelowania struktur biomechanicznych. Będziesz przygotowany do prowadzenia prac badawczych, projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń medycznych i systemów informatycznych i teleinformatycznych wspomagających medycynę, zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji aparatury medycznej, urządzeń rehabilitacyjnych i wyposażenia jednostek opieki medycznej. Nabędziesz umiejętność korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych oraz materiałowych.

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Inżynieria biomedyczna i studiuj na UTP!

Twoja potencjalna praca – po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy w firmach informatycznych opracowujących i eksploatujących systemy informatyczne, w zapleczu technicznym szpitali i przychodni, administracji służby zdrowia, małych i średnich przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, produkcją i/lub doradztwem i dystrybucją aparatury medycznej i urządzeń rehabilitacyjnych oraz wyposażeniem gabinetów lekarskich.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści podstawowych dotyczą:

  • eksploatacji urządzeń medycznych i systemów informatycznych i teleinformatycznych wspomagających medycynę,
  • rozwiązywania problemów badawczych i innowacyjnych oraz wdrażania nowych rozwiązań technicznych.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści kierunkowych dotyczą:

  • ekonomicznych i organizacyjnych zagadnień inżynierii biomedycznej,
  • pomiarów i sterowania obiektami biologicznymi,
  • uwarunkowań świadczenia usług telemedycznych,
  • projektowania, modyfikacji i wytwarzania aparatury oraz systemów technicznych wspomagających pracę lekarzy,
  • obróbki sygnałów diagnostycznych,
  • modelowania i projektowania elementów biomechanicznych.

Więcej informacji na zasady rekrutacji na studia II stopnia


Drukuj