Inżynieria biomedyczna – studia drugiego stopnia

Spis treści:

Inżynieria biomedyczna – opis kierunku

Studia w zakresie Inżynierii Biomedycznej na poziomie magisterskim dają szeroki zakres wiedzy dotyczący aspektów łączących medycynę ze światem techniki. To droga do interdyscyplinarnych projektów, których łącznikiem jest absolwent Inżynierii Biomedycznej.

Studenci powiększają swoją wiedzę w zastosowaniu zaawansowanych technologii w zakresie biomechaniki oraz inżynierii telemedycznej. Uzyskana wiedza pozwala na projektowania urządzeń oraz aplikacji na potrzeby firm z sektora usług medycznych.

Forma studiów

Stacjonarne

Poziom kształcenia

Drugiego stopnia

Języki wykładowe

polski

Limit miejsc

60

Czas trwania

2 letnie (4 semestry)

Doskonały kierunek dla wszystkich absolwentów studiów inżynierskich w zakresie nauk technicznych, którzy pragną rozszerzyć wiedzę o aspekty związane z ochroną zdrowia.

W zależności od podjętej specjalności na studiach magisterskich zdobędziesz wiedzę z zakresu badań materiałów i tkanek, rehabilitacji ruchowej oraz projektowanie i modelowanie struktur biomechanicznych. Wybierając zagadnienia dotyczące inżynierii telemedycznej zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie systemów teleinformatycznych, sztucznej inteligencji, technik wizyjnych w medycynie oraz automatyki i sterowania.

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Inżynieria biomedyczna i studiuj na UTP!

#DokończSwojąEdukację #PełneWykształcenie #StudiaMagisterskie

Wymagania

Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie na kierunku Inżynieria Biomedyczna, powinieneś być absolwentem studiów inżynierskich w zakresie nauk technicznych (kierunek Inżynieria Biomedyczna; lub: Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka, Transport, Inżynieria mechaniczna). Zostaniesz poproszony o przedstawienie dyplomu ukończenia tych studiów.

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

Szeroki zakres prowadzonych badań naukowych w zakresie Inżynierii Biomedycznej oraz z pogranicza Inżynierii Biomedycznej a Mechaniki, Medycyny i Informatyki umożliwia włączenie studentów do wielu ciekawych projektów badawczych. Daje to możliwość rozwoju zainteresowań studentów i ukierunkować ich rozwój w danym zagadnieniu.

Inżynieria biomedyczna programie

Program kierunku Inżynieria Biomedyczna – studia magisterskie – znacznie poszerza wiedzę zdobytą na poziomie studiów I stopnia. Nauczysz się projektowania urządzeń medycznych oraz rehabilitacyjnych, a dodatkowo procesów produkcyjnych jakie są w tym zakresie wymagane. Rozwiniesz umiejętności w zakresie aspektów teleinformatycznych wymaganych w Telemedycynie i cyfrowych systemach medycznych.

Zdobędziesz kompetencje, które pozwolą zarządzać projektami i prowadzić własny zespół inżynierów, oraz lekarzy/ fizjoterapeutów. Sprawdź pełen program i zobacz, ile możesz się jeszcze nauczyć!

Specjalności

Studia w zakresie Inżynierii Biomedycznej na poziomie magisterskim odpowiadają wymaganiom rynku pracy i pozwalają zdobyć wiedzę w określonym obszarze. W ramach kierunku możesz zrealizować jedną z dwóch specjalności: Inżynieria Telemedyczna oraz Biomechanika.

Specjalność: inżynieria telemedyczna

Specjalność przygotowuje do pracy w zakresie zarządzania informacji opracowania ich do zdalnego monitorowanie stanu pacjentów: Health Insurance Portability.

Podczas studiów zdobywasz praktyczną umiejętność pracy ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz umiejętność interpretacji uzyskanych wyników obliczeń. Nabywa umiejętność projektowania i testowania systemów telemedycznych.

Na te unikalne umiejętności czekają współczesne firmy!

Specjalność: biomechanika

Specjalność przygotowująca głównie do pracy w zakresie oceny funkcjonowania ciała człowieka z nastawieniem na fizjologiczne funkcje oraz sposobów przywracania do takiego funkcjonowania z zastosowaniem nowoczesnych metod rehabilitacyjnych czy też rekonstrukcji operacyjnej. Podczas studiów zdobywasz praktyczną umiejętność i wiedzę na temat sprzętu rehabilitacyjnego, implantów oraz protez i możliwości ich wykorzystania. Praca ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz umiejętność interpretacji stworzonych modeli pozwoli na tworzenie zawansowanych modeli urządzeń rehabilitacyjnych oraz różnego rodzaju implantów wraz z możliwością inżynierskiego projektowania przebiegu operacji.

Na te unikalne umiejętności czekają współczesne firmy!

Jaka praca po studiach inżynieria biomedyczna?

Po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy w zakresie zdalnego monitorowania stanu pacjentów: Health Insurance Portability oraz również zdalnego monitorowanie środowiska naturalnego, procesów produkcyjnych czy systemów bezpieczeństwa. Znajdziesz również pracę w firmach informatycznych opracowujących i eksploatujących systemy informatyczne w aspektach telemedycznych i medycznych. Jako osoba pracująca w zapleczu technicznym szpitali i przychodni, administracji służby zdrowia. W małych i średnich przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, produkcją i/lub doradztwem i dystrybucją aparatury medycznej i urządzeń rehabilitacyjnych oraz wyposażeniem gabinetów lekarskich.

Więcej informacji na zasady rekrutacji na studia II stopnia


Drukuj