Mechatronika

MECHATRONIKA - stacjonarne studia II stopnia 

 

Mechatronika jest kierunkiem interdyscyplinarnym umożliwiającym ugruntowanie posiadanej wiedzy oraz jej pogłębienie z obszarów: inżynierii mechanicznej, elektrotechniki, elektroniki, automatyki, robotyki, informatyki oraz nowoczesnych konstrukcji i materiałów.

Studia drugiego stopnia na kierunku Mechatronika trwają 3 semestry i realizowane są w formie stacjonarnej.

Studenci mają do wyboru dwie specjalności:

  • MECHATRONIKA PRZEMYSŁOWA
  • MECHATRONIKA POJAZDÓW

realizowane zarówno w języku polskim i w języku angielskim.

ORGANIZACJA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU MECHATRONIKA

Plan studiów obejmuje 960 godzin zajęć dydaktycznych, w ramach których prowadzone są zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, projektów i seminariów. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci – absolwenci z tytułem inżyniera po ukończeniu kierunków studiów pierwszego stopnia w obszarze nauk technicznych oraz pozostałych kierunków studiów  po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowe informacje zawarto w zasadach rekrutacji.

JAKIE ZDOBĘDIESZ KWALIFIKACJE PO STUDIACH?

Nowoczesny przemysł wymaga od pracowników umiejętności łączenia wiedzy oraz informacji z wielu dyscyplin naukowych, dlatego absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Mechatronika realizowanego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy zdobywa umiejętności projektowania, konstruowania i programowania zautomatyzowanych maszyn, urządzeń, środków transportu, w tym i pojazdów samochodowych.

POTENCJALNA PRACA

Program studiów ułożono tak, że absolwent po jego realizacji jest przygotowany zarówno do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych gdzie może zarządzać procesami przemysłowymi w zakresie konstrukcji maszyn i ich sterowania, w jednostkach naukowo-badawczych oraz w centrach badawczo-rozwojowych, jak również jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, projektowania czy serwisowania urządzeń mechatronicznych.

Absolwent drugiego stopnia studiów na kierunku Mechatronika jest również przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia w szkole doktorskiej.

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Mechatronika i studiuj na UTP!

#DokończSwojąEdukację #PełneWykształcenie #StudiaMagisterskie


Drukuj