Rolnictwo – studia drugiego stopnia

Spis treści:

Rolnictwo – opis kierunku

Kształcenie na poziomie magisterskim w ramach kierunku ROLNICTWO dostarczy Ci wiedzy przyrodniczej i rolniczej z zakresu technologii produkcji roślinnej oraz jej biologiczno-ekologicznych podstaw. Wiedzę i umiejętności możesz poszerzać w zależności od zainteresowań i aspiracji w ramach przedmiotów do wyboru dwóch specjalności. Zdobędziesz najnowocześniejszą wiedzę akademicką i umiejętności praktyczne, które przygotują Cię do prowadzenia innowacyjnych badań oraz zastosowania praktycznych rozwiązań w rolnictwie. Dotyczą one nowych technologii produkcji i oceny materiału siewnego roślin rolniczych, warzywnych i zielarskich. Uzyskasz wiedzę o doborze gatunków, odmian i technologii produkcji w ramach różnych systemów gospodarowania oraz oszacujesz efekty i skutki stosowania środków ochrony roślin i nawozów.

Poznanie metodologii badań przyrodniczo-rolniczych stosowanych w doradztwie rolniczym oraz wyrobienie nawyku korzystania z literatury i solidne podstawy wiedzy kierunkowej pozwolą Ci w przyszłości na podejmowanie prac badawczych, dydaktycznych i instruktorskich. Sprzyja temu również możliwość nabycia nowych umiejętności w ramach wyjazdów na uczelnie europejskie dzięki programowi Erasmus+.

Forma studiów

Stacjonarne

Poziom kształcenia

IIo

Języki wykładowe

polski/ angielski

Limit miejsc

45/15

Czas trwania

1,5-roczne


rolnictwo 2st

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Rolnictwo i studiuj na UTP!

#DokończSwojąEdukację #PełneWykształcenie #StudiaMagisterskie

Wymagania

Jeśli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie na kierunku ROLNICTWO powinieneś posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

 • na kierunku ROLNICTWO lub na kierunkach: zootechnika, ogrodnictwo, zielarstwo
  i fitoterapia,
 • na pozostałych kierunkach studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: nauki leśne, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, rolnictwo i ogrodnictwo.

W drugim z wymienionych przypadków jesteś zobligowany odbyć rozmowę kwalifikacyjną celem potwierdzenia efektów uczenia się.

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

Rolnictwo – program studiów

           

Program studiów magisterskich na kierunku ROLNICTWO znacznie poszerza wiedzę zdobytą na etapie studiów inżynierskich. W ramach studiów IIo poza kilkoma przedmiotami podstawowymi poznasz m. in. metody stosowane w badaniach rolniczych, a w ramach praktyki dyplomowej będziesz miał okazję wykorzystać niektóre z nich, zbierając materiał do pracy magisterskiej.

Zakres poznawczy zwiększają też realizowane specjalistyczne przedmioty do wyboru, jak: Jakość i bezpieczeństwo płodów rolnych, Klimatyczne ryzyko uprawy roślin,
oraz prowadzone w języku angielskim: Soil protection and remediation, Practical aspects of research experiments i Ecological biochemistry, Entomology and plant priming.

Swoje zainteresowania będziesz mógł rozwijać również w Kołach Naukowych: Agronomii, Ochrony Roślin i Doradztwa w Agrobiznesie.

Sprawdź pełen program i zobacz, ile możesz się jeszcze nauczyć!

 

SPECJALISTYCZNA WIEDZA

Program studiów jest dostosowany do najnowszych rozwiązań w rolnictwie przez 
co zapewni Ci optymalne przygotowanie do aktualnych uwarunkowań na rynku pracy. Szereg zagadnień składających się na końcowy efekt rozdzielono pomiędzy dwie specjalności.

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Rolnictwo i studiuj na UTP!

#DokończSwojąEdukację #PełneWykształcenie #StudiaMagisterskie

 • Specjalności

  I. SPECJALNOŚĆ: AGRONOMIA I AGROBIZNES

  Specjalność ta nastawiona jest na kształcenie wieloaspektowe. Obejmuje aspekty przyrodnicze – dotyczące biologii plonowania roślin oraz zagadnienia techniczne związane
  z agrotechniką. Podejmowane są także aspekty związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw oraz rodzinnych gospodarstw rolnych w aktualnych uwarunkowaniach prawnych
  i rynkowych, a także dokonywana jest analiza rynku w kontekście oceny prawa rolnego oraz negocjacji w agrobiznesie.        

  II. SPECJALNOŚĆ: KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

  Specjalność poza oczywistym kształceniem zgodnym z kierunkiem ROLNICTWO wprowadza szereg zagadnień związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska. Począwszy od geologii z petrografią, poprzez gospodarkę ściekami i odpadami do zagadnień prawnych podnoszących problemy ochrony środowiska. Zajrzyj do planu studiów aby dowiedzieć się więcej.   

  Praca po studiach na kierunku rolnictwo

  Połączenie teorii z doświadczeniem i praktyką. Kompleksowe przygotowanie
  i uniwersalizm cenione przez pracodawców pozwolą Ci na znalezienie interesującej pracy
  w administracji rolnej, usługach, doradztwie rolniczym, administracji rządowej
  i samorządowej związanej z rolnictwem oraz specjalistycznymi gospodarstwami rolnymi, przedsiębiorstwami zajmującymi się skupem i obrotem produktów roślinnych, instytucjami naukowo-badawczymi, ośrodkami badawczo-rozwojowych. Uzyskasz kompetencje do prowadzenia wszystkich rodzajów gospodarstw rolnych, w tym ekologicznych, a także zajmujących się produkcją zwierzęcą.


Drukuj