Technologia żywności i żywienie człowieka

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - stacjonarne studia II stopnia (magisterskie)

Organizacja studiów – studia drugiego stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka trwają 3 semestry i są realizowane tylko w formie stacjonarnej.

Do wyboru masz trzy specjalności:

 1. Technologie produktów roślinnych i żywienie człowieka,
 2. Przetwórstwo i bezpieczeństwo produktów zwierzęcych,
 3. Nowoczesne kierunki w technologii żywności i w żywieniu człowieka.

Przedmioty specjalnościowe realizowane będą na różnych wydziałach, odpowiednio: na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii (1), Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt (2) oraz na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP (3). Łącznie do realizacji jest około 933 godzin, w tym 440 godzin przeznaczone jest na zajęcia specjalistyczne.

Twoje kwalifikacje – uzyskasz wiedzę teoretyczną skutkującą dobrą znajomością zagadnień ogólnotechnologicznych, jednostkowych technologii spożywczych oraz kwalifikacjami do kierowania firmą produkującą żywność przetworzoną. Realizując obowiązkowe przedmioty prowadzone w języku angielskim poszerzysz zasób słownictwa specjalistycznego przydatnego zarówno w studiowaniu literatury, jak i prowadzeniu konwersacji. Będziesz umiał projektować nowe produkty żywnościowe, potrawy zgodne z aktualnymi trendami, poznasz preferencje konsumenckie. Będziesz umiał samodzielnie przeprowadzać eksperymenty naukowe, analizować i interpretować wyniki badań, jak również będziesz świadomy odpowiedzialności za jakość produkowanej żywności i jej wpływ na zdrowie konsumenta. Będziesz też przygotowany do podjęcia studiów w szkole doktorskiej.

Twoja potencjalna praca – absolwenci uzyskają tytuł mgr inż. Będą mogli ubiegać się o stanowiska pracy w szeroko pojętym przemyśle spożywczym, jednostkach zarządzających i kontrolujących zakłady produkcyjne oraz jednostki zajmujące się obrotem środkami spożywczymi, jak również w instytucjach prowadzących żywienie zbiorowe i instytucjach nadzorujących prawidłowe żywienie oraz popularyzujących zdrowe żywienie.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści podstawowych dotyczących:

 • socjologii żywienia,
 • ekonomiki konsumpcji żywności,
 • wychowania fizycznego.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści kierunkowych dotyczących:

 • współczesnych trendów w żywieniu człowieka i edukacji żywieniowej,
 • żywności funkcjonalnej, wygodnej i specjalnego przeznaczenia,
 • zanieczyszczenia i zafałszowania żywności oraz modyfikatorów produktów spożywczych,
 • towaroznawstwa surowców i produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
 • technologii produkcji zwierzęcej oraz technik histologicznych stosowanych w ocenie surowców rzeźnych,
 • maszyn i urządzeń specjalistycznych.

technologia1
Studenci mają okazję uczestniczyć w różnych projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także innych źródeł funduszy unijnych.

Jednym z nich jest projekt stażowy STAŻ? I PRACĘ MASZ! Jego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów oraz pewności siebie na rynku pracy. W ramach tego projektu studenci odbyli, a także będą uczestniczyć w płatnych stażach, w takich firmach, jak: Purinova Sp. Z o.o, Purinova sp. z o.o.; MPWK sp. z o.o.; Frosta sp. z o.o.; Komagra sp.z o.o.; Bioagra-Oil S.A.; Staoil sp. z o.o.; Mondi Świecie S.A.; Bakalland Delecta Services sp. z o.o.; Global Malt Polska sp. z o.o.; POLITECH sp. z o.o.; Zakłady Mięsne Viando; Zakład produkcji mleczarskiej ZOTMiS; Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o.; Greenyard Frozen Poland Sp. z o.o.; KPODR; Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych; Wojewódki Inspektorat Weterynarii, Hortulus, Zakład Sadowniczy Wtelno; Bonduelle, Ogrody Markowe Gollob Bydgoszcz, Sekwoja Garden, Zakład Medycyny Sądowej, Sanepid Chełmno, Vitroflora, Szkółka Krzewów Ozdobnych Wojciech Kotyrba, Kemira Świecie, GreenKor Koronowo. Studenci mogli zapoznać się z działalnością firm oraz obowiązującymi przepisami, procedurami, systemem zarządzania jakością, normami pracy w laboratoriach akredytowanych.

Studenci biorą również udział w projekcie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) pt.: Bezpieczna żywność - Nowe programy kształcenie na UTP, który pozwala im na uczestnictwo w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez przedsiębiorców. W ramach zajęć studenci dowiadują się, jak funkcjonują w zakładach produkcyjnych systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Mają możliwość poznania drogi od surowca do gotowego wyrobu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa żywnościowego tj. spełnieniem obligatoryjnych wymagań Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), a także weryfikacji Analizy Ryzyka Krytycznych Punktów Kontrolnych (HACCP), a w przypadku produkcji pierwotnej – poznanie wymagań do certyfikacji systemu GlobalGAP.

technologia2

Produkcja warzyw minimalnie przetworzonych dla HoReCa w firmie Daukus - zajęcia prowadzone przez p. Aleksandra Nowickiego

technologia2

Zasady prowadzenia sadów w systemie certyfikacji Global GAP - warsztaty prowadzone przez p. Marka Trojana z Zakładu Sadowniczego Wtelno


Drukuj